Xóa các đơn đặt hàng khi khi test hệ thống

Thảo luận trong 'Hướng dẫn quản lý chung' bắt đầu bởi admin, 3 Tháng chín 2009.

 1. admin

  admin Mai Văn Hải Staff Member

  Bạn có một dự án Magento để phát triển, và bạn cài đặt trên localhost, hoặc trên hosting sau đó tiến hành cập nhận sản phẩm, đặt hàng để xem có Vận chuyển và phương thức thanh toán có như mong đợi hay không. Sau khi test thành công, bạn muốn cho hệ thống chạy thực và với một data emty.

  Với các đơn đặt hàng trong magetno, bạn chưa thể xóa hết nếu dùng chức năng remove trong backend, do đó trong bài viết này tôi hướng dẫn bạn xóa các đơn đặt hàng test trong database:

  bạn vào MySQL admin và chạy đoạn SQL sau:

  Mã:
  SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
  
  TRUNCATE `sales_order`;
  TRUNCATE `sales_order_datetime`;
  TRUNCATE `sales_order_decimal`;
  TRUNCATE `sales_order_entity`;
  TRUNCATE `sales_order_entity_datetime`;
  TRUNCATE `sales_order_entity_decimal`;
  TRUNCATE `sales_order_entity_int`;
  TRUNCATE `sales_order_entity_text`;
  TRUNCATE `sales_order_entity_varchar`;
  TRUNCATE `sales_order_int`;
  TRUNCATE `sales_order_text`;
  TRUNCATE `sales_order_varchar`;
  TRUNCATE `sales_flat_quote`;
  TRUNCATE `sales_flat_quote_address`;
  TRUNCATE `sales_flat_quote_address_item`;
  TRUNCATE `sales_flat_quote_item`;
  TRUNCATE `sales_flat_quote_item_option`;
  TRUNCATE `sales_flat_order_item`;
  TRUNCATE `sendfriend_log`;
  TRUNCATE `tag`;
  TRUNCATE `tag_relation`;
  TRUNCATE `tag_summary`;
  TRUNCATE `wishlist`;
  TRUNCATE `log_quote`;
  TRUNCATE `report_event`;
  
  ALTER TABLE `sales_order` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `sales_order_datetime` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `sales_order_decimal` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `sales_order_entity` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `sales_order_entity_datetime` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `sales_order_entity_decimal` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `sales_order_entity_int` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `sales_order_entity_text` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `sales_order_entity_varchar` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `sales_order_int` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `sales_order_text` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `sales_order_varchar` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `sales_flat_quote` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `sales_flat_quote_address` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `sales_flat_quote_address_item` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `sales_flat_quote_item` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `sales_flat_quote_item_option` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `sales_flat_order_item` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `sendfriend_log` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `tag` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `tag_relation` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `tag_summary` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `wishlist` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `log_quote` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `report_event` AUTO_INCREMENT=1;
  
  -- reset customers
  TRUNCATE `customer_address_entity`;
  TRUNCATE `customer_address_entity_datetime`;
  TRUNCATE `customer_address_entity_decimal`;
  TRUNCATE `customer_address_entity_int`;
  TRUNCATE `customer_address_entity_text`;
  TRUNCATE `customer_address_entity_varchar`;
  TRUNCATE `customer_entity`;
  TRUNCATE `customer_entity_datetime`;
  TRUNCATE `customer_entity_decimal`;
  TRUNCATE `customer_entity_int`;
  TRUNCATE `customer_entity_text`;
  TRUNCATE `customer_entity_varchar`;
  TRUNCATE `log_customer`;
  TRUNCATE `log_visitor`;
  TRUNCATE `log_visitor_info`;
  
  ALTER TABLE `customer_address_entity` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `customer_address_entity_datetime` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `customer_address_entity_decimal` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `customer_address_entity_int` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `customer_address_entity_text` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `customer_address_entity_varchar` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `customer_entity` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `customer_entity_datetime` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `customer_entity_decimal` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `customer_entity_int` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `customer_entity_text` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `customer_entity_varchar` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `log_customer` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `log_visitor` AUTO_INCREMENT=1;
  ALTER TABLE `log_visitor_info` AUTO_INCREMENT=1;
  
  -- Reset all ID counters
  TRUNCATE `eav_entity_store`;
  ALTER TABLE `eav_entity_store` AUTO_INCREMENT=1;
  
  SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1;
  
  Chú ý rằng, khi bạn chạy lệnh này đồng nghĩa với việc xóa toàn bộ đơn đặt hàng trong web của bạn.

  Bài viết khác cùng chuyên mục:

 2. thangbinh

  thangbinh New Member

  cái này ko chỉ xoá đơn đặt hàng đâu, nó xoá luôn bộ đếm số lần click của 1 sản phẩm, xoá luôn người dùng. Nói chung chỉ chạy đoạn mã này khi muốn sạch sẽ toàn bộ :D thank admin nhiều lắm

Chia sẻ trang này