Xin hỏi về cách insert vào database bằng lệnh sql

Thảo luận trong 'Catalog - Product' bắt đầu bởi taitamfc, 4 Tháng ba 2013.

 1. taitamfc

  taitamfc New Member

  Mọi người cho em hỏi là, mình muốn insert dữ liệu vào 1 bảng nào đó thì phải viết như thế nào ạ, ví dụ như php thuần thì INSERT INTO....
 2. Vu Khanh Hung

  Vu Khanh Hung New Member

 3. MrDHT

  MrDHT New Member

  Mã:
  public function saveAction()
  {
   
  $nom = ''.$this->getRequest()->getPost('nom');
  $prenom = ''.$this->getRequest()->getPost('prenom');
  $telephone = ''.$this->getRequest()->getPost('telephone');
  //on verifie que les champs ne sont pas vide
  if(isset($nom)&&($nom!='') && isset($prenom)&&($prenom!='')
  && isset($telephone)&&($telephone!='') )
  {
   
  $contact = Mage::getModel('test/test');
  $contact->setData('nom', $nom);
  $contact->setData('prenom', $prenom);
  $contact->setData('telephone', $telephone);
  $contact->save();
  }
  //on redirige l’utilisateur vers la méthode index du controller indexController
  //de notre module <strong>test</strong>
  $this->_redirect('test/index/index');
  }
  O day minh tao mot bang co ten la 'test'! Trong do co 3 cot la nom, prenom va telephone!Tren giao dien frontend minh se tao 3 textbox, 1 nut Save de nguoi dung nhap du lieu vao! Khi ban nhat nut save thi se goi den ham saveAction() va du lieu se duoc luu vao csdl cho ban!!^_^
 4. MrDHT

  MrDHT New Member

  Trong magento co the dung lenh sql nhung khong ai lam nhu vay ca!!
  Moi model la mot truong` du~ lieu trong table, moi collection la mot table!
  Trong collection se tich hop san cac ham, minh chi viec goi va su dung cac ham do!Vi du minh muon lay danh sach cac san pham co gia lon hon 50 thi minh lam nhu sau:
  class DHT_Demo_Block_MonBlock extends Mage_Core_Block_Template
  {
  public function methodblock()
  {
  $retour='';
  $collection=Mage::getModel('module/model_name')->getCollection()->setOrder('product_id','asc');
  foreach($collection as $data)
  {
  if($data->getData('prize' > 50))
  {
  $retour .= $data->getData('product_name').' '.$data->getData('prize').' '.'<br>/';
  }
  }
  return $retour;
  }
  }
 5. TaHoangHai

  TaHoangHai New Member

  hi all. Mình có ý kiến này > Câu bạn bảo không ai dùng lệnh sql như vây cả thì không chuẩn. Đây chỉ là 1 số lệnh lấy, thêm sửa , xóa dữ liệu bình thường.. Bạn có đảm bảo là không dùng lệnh tuần sql trong trường hợp query phức tạp k? Theo mình thì nên chắc sql đã nhé.
  Nên xem lại core để xem họ viết thế nào đặc biệt folder Catalog

  Mọi người tham khảo trang này
  http://www.magentocommerce.com/wiki/1_-_installation_and_configuration/using_collections_in_magento

  Mọi người có gạch đá cứ ném
 6. MrDHT

  MrDHT New Member

  Giúp đỡ nhau cùng phát triển nhé bạn ^^
  Dương Trung Đức thích bài này.

Chia sẻ trang này