xin chỉ việt hóa tab

Thảo luận trong 'Hướng dẫn Việt Hóa' bắt đầu bởi minstyle, 10 Tháng mười 2015.

 1. minstyle

  minstyle New Member

  các bạn cho mình hỏi việt hóa chỗ này là vào chỗ nào vậy ạ
  [​IMG]
 2. admin

  admin Mai Văn Hải Staff Member

  minstyle thích bài này.
 3. minstyle

  minstyle New Member

  chào anh, em mở file nó lên theo đường dẫn mà vào ko thấy nó trong file thì sao anh

  Mã:
  <?php
  $helper = Mage::helper('cms');
  $processor = $helper->getBlockTemplateProcessor();
  $id = "emtabs_".md5(uniqid(rand()));
  if ($this->getData('tabs_unique_id'))
    $id = $this->getData('tabs_unique_id');
  ?>
  <div class="em-tabs-widget tabs-widget <?php echo $this->getCustomClass() ?>">
    <?php if($this->getTitle()): ?>
      <div class="widget-title em-widget-title">
        <h3><span><?php echo $this->getTitle()?></span></h3>
      </div>
    <?php endif;?>
    <?php if($processor->filter($this->getShortDescription())):?><div class="block-description"><?php echo $processor->filter($this->getShortDescription())?></div><?php endif;?>
    <div class="em-tabs emtabs" id="<?php echo $id ?>">
      <ul class="em-tabs-control tabs-control">
        <?php for($i = 1;$i <= 10;$i++):?>
          <?php if($this->getTitleTab($i)):?>
           <?php
            $title = trim($this->getTitleTab($i));      
            $title = explode(" ", $this->stripTags($title,null,true));
            $title[0] = "<span class='first-word'>".$title[0]."</span>";
            $title = implode(" ", $title);
          ?>
            <li>
              <a href="#tab_<?php echo $id ?>_<?php echo $i;?>" data-hover="<?php echo $this->getTitleTab($i)?>"> <span class="icon tab_<?php echo $id ?>_<?php echo $i;?>"></span><?php echo $title?></a>
            </li>
          <?php endif;?>
        <?php endfor;?>
      </ul>
      <div class="em-tabs-content tab-content">
        <?php for($i = 1;$i <= 10;$i++):?>
          <?php if($this->getTitleTab($i)):?>
            <div id="tab_<?php echo $id ?>_<?php echo $i;?>" class="tab-pane tab-item content_tab_<?php echo $id ?>_<?php echo $i;?>">
              <?php
              //Show Static Block
              echo $processor->filter($this->getStaticBlock($i));
              //Show Widget Instance
              echo $processor->filter($this->getWidgetInstance($i));
              ?>
            </div>
          <?php endif;?>
        <?php endfor;?>
      </div>
    </div>
  </div>
  <script type="text/javascript">
    
    jQuery('#<?php echo $id ?>').responsiveTabs({                  
      animation:'slide',
      startCollapsed:'accordion',
      active: 0,
      activate: function(event,tab){      
        var id = tab.id + 1;
        var timeout = setTimeout(function() { jQuery("#tab_<?php echo $id ?>_"+id+" img.em-img-lazy").trigger("appear") }, 1000);  
      }, 
  
    });    
  
  </script>
 4. Củi Khô37

  Củi Khô37 Member

  bạn chỉnh sửa trong chỗ config theme đi.

Chia sẻ trang này