Video Series: Creating a Configurable Product

Thảo luận trong 'Quản lý sản phẩm, nhóm sản phẩm trong magento' bắt đầu bởi Thái Hòa, 26 Tháng hai 2013.

 1. Thái Hòa

  Thái Hòa Well-Known Member

  Lessons in this Series (Gồm 5 phần)

  1. Setting Up Product Attributes
  • Tổng quan
  Sản phẩm hàng loạt cấu hình cho bạn thấy làm thế nào để tạo và quản lý các sản phẩm cấu hình sản phẩm phức tạp mà bạn muốn kiểm soát nhiều hơn. Trong bước này trong loạt bài này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để thiết lập các thuộc tính cần thiết cho một sản phẩm cấu hình.
  • Tìm hiểu làm thế nào để thiết lập các thuộc tính cần thiết cho một sản phẩm cấu hình.
  baokhanh482 thích bài này.
 2. Thái Hòa

  Thái Hòa Well-Known Member

  2. Creating an Attribute Set
  • Tổng quan
  Sản phẩm hàng loạt cấu hình cho bạn thấy làm thế nào để tạo và quản lý các sản phẩm cấu hình sản phẩm phức tạp mà bạn muốn kiểm soát nhiều hơn. Trong bước này trong loạt bài này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để thiết lập các thuộc tính cần thiết cho một sản phẩm cấu hình.
  • Learn how to set up the attributes needed for a configurable product.
  baokhanh482 thích bài này.
 3. Thái Hòa

  Thái Hòa Well-Known Member

  3. Creating the Configurable Product Record
  • Tổng quan
  Sản phẩm hàng loạt cấu hình cho bạn thấy làm thế nào để tạo và quản lý các sản phẩm cấu hình sản phẩm phức tạp mà bạn muốn kiểm soát nhiều hơn. Trong bước này trong loạt bài này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tạo ra các sản phẩm cấu hình cho các mục với các biến thể và các tùy chọn nhiều.

  • Tìm hiểu làm thế nào để tạo ra các sản phẩm cấu hình cho các mục với các biến thể và các tùy chọn nhiều.
  baokhanh482 thích bài này.
 4. Thái Hòa

  Thái Hòa Well-Known Member

  4. Adding Associated Products
  • Tổng quan
  Sản phẩm hàng loạt cấu hình cho bạn thấy làm thế nào để tạo và quản lý các sản phẩm cấu hình sản phẩm phức tạp mà bạn muốn kiểm soát nhiều hơn. Trong bước này trong loạt bài này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để thêm các sản phẩm liên quan đến hồ sơ sản phẩm cấu hình.
  • Tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một thuộc tính thiết lập cho một sản phẩm cấu hình.
  baokhanh482 thích bài này.
 5. Thái Hòa

  Thái Hòa Well-Known Member

  5. Managing Images
  • Tổng quan
  Sản phẩm hàng loạt cấu hình cho bạn thấy làm thế nào để tạo và quản lý các sản phẩm cấu hình sản phẩm phức tạp mà bạn muốn kiểm soát nhiều hơn. Trong bước này trong loạt bài này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để quản lý hình ảnh cho một sản phẩm cấu hình.


  • Learn how to manage images for a configurable product.
  baokhanh482 thích bài này.

Chia sẻ trang này