Video: Configurable Products, Part 4 - Adding Associated Products

Thảo luận trong 'Quản lý sản phẩm, nhóm sản phẩm trong magento' bắt đầu bởi Thái Hòa, 26 Tháng hai 2013.

  1. Thái Hòa

    Thái Hòa Well-Known Member

    Tổng quan

    Sản phẩm hàng loạt cấu hình cho bạn thấy làm thế nào để tạo và quản lý các sản phẩm cấu hình của bạn phức tạp sản phẩm mà bạn muốn kiểm soát nhiều hơn. Trong bước này trong loạt bài này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để thêm các sản phẩm liên quan đến hồ sơ sản phẩm cấu hình.
    baokhanh482 thích bài này.

Chia sẻ trang này