There has been an error processing your request.

Thảo luận trong 'Cài đặt Magento' bắt đầu bởi leanhngoc, 15 Tháng chín 2009.

 1. leanhngoc

  leanhngoc New Member

  Đang dùng thì bị lỗi này các bạn giúp mình với.

  Mã:
  There has been an error processing your request.
  Error in file: "C:\AppServ\www\magento\app\code\core\Mage\Log\sql\log_setup\mysql4-upgrade-0.7.4-0.7.5.php" - SQLSTATE[42S01]: Base table or view already exists: 1050 Table 'log_visitor_online' already exists
  Trace:
  #0 C:\AppServ\www\magento\app\code\core\Mage\Core\Model\Resource\Setup.php(292): Mage::exception('Mage_Core', 'Error in file: ...')
  #1 C:\AppServ\www\magento\app\code\core\Mage\Core\Model\Resource\Setup.php(179): Mage_Core_Model_Resource_Setup->_modifyResourceDb('upgrade', '0.7.4', '0.7.6')
  #2 C:\AppServ\www\magento\app\code\core\Mage\Core\Model\Resource\Setup.php(146): Mage_Core_Model_Resource_Setup->_upgradeResourceDb('0.7.4', '0.7.6')
  #3 C:\AppServ\www\magento\app\code\core\Mage\Core\Model\Resource\Setup.php(121): Mage_Core_Model_Resource_Setup->applyUpdates()
  #4 C:\AppServ\www\magento\app\code\core\Mage\Core\Model\Config.php(263): Mage_Core_Model_Resource_Setup::applyAllUpdates()
  #5 C:\AppServ\www\magento\app\code\core\Mage\Core\Model\Config.php(289): Mage_Core_Model_Config->init(Object(Mage_Core_Model_Config_Options))
  #6 C:\AppServ\www\magento\app\code\core\Mage\Core\Model\Config.php(429): Mage_Core_Model_Config->reinit(Object(Mage_Core_Model_Config_Options))
  #7 C:\AppServ\www\magento\app\code\core\Mage\Core\Model\Config.php(510): Mage_Core_Model_Config->_loadSectionCache('stores_french')
  #8 C:\AppServ\www\magento\app\code\core\Mage\Core\Model\Config.php(553): Mage_Core_Model_Config->getSectionNode(Array)
  #9 C:\AppServ\www\magento\app\code\core\Mage\Core\Model\Store.php(207): Mage_Core_Model_Config->getNode('stores/french/c...')
  #10 C:\AppServ\www\magento\app\code\core\Mage\Core\Model\Store.php(240): Mage_Core_Model_Store->getConfig('catalog/price/s...')
  #11 C:\AppServ\www\magento\app\code\core\Mage\Core\Model\App.php(426): Mage_Core_Model_Store->initConfigCache()
  #12 C:\AppServ\www\magento\app\code\core\Mage\Core\Model\App.php(268): Mage_Core_Model_App->_initStores()
  #13 C:\AppServ\www\magento\app\Mage.php(434): Mage_Core_Model_App->init('', 'store', Array)
  #14 C:\AppServ\www\magento\app\Mage.php(455): Mage::app('', 'store', Array)
  #15 C:\AppServ\www\magento\index.php(65): Mage::run()
  #16 {main}

  Bài viết khác cùng chuyên mục:

 2. admin

  admin Mai Văn Hải Staff Member

  Bạn có sửa gì trong core ko.

  Phải có nguyên nhân mới có thông báo này. bạn kiểm tra lại những gì mới thay đổi coi sai chỗ nào ko.

  Tôi đoán ko nhầm thì bạn đang làm tới phần phân quyền user.

Chia sẻ trang này