thêm đối số 1 hoặc nhiều đối số cho function trong magento API?

Thảo luận trong 'Catalog - Product' bắt đầu bởi Vũ Văn Dương, 1 Tháng sáu 2014.

 1. Vũ Văn Dương

  Vũ Văn Dương New Member

  Chào mọi người !
  Mình mới tìm hiểu Magento chỉ sơ qua cho công việc hiện tại
  mình có câu hỏi muốn mọi người trợ giúp mong a/c và các bạn
  mình thấy trong file
  ..app\code\core\Mage\Catalog\Model\Product\Api.php
  PHP:
  public function items($filters null$store null)
      {
          
  $collection Mage::getModel('catalog/product')->getCollection()
              ->
  addStoreFilter($this->_getStoreId($store))
              ->
  addAttributeToSelect('name')
              ->
  setPageSize($limit)
              ->
  setCurPage(1);
          
  /** @var $apiHelper Mage_Api_Helper_Data */
          
  $apiHelper Mage::helper('api');
          
  $filters $apiHelper->parseFilters($filters$this->_filtersMap);
          
  print_r($filters);
          try {
              foreach (
  $filters as $field => $value) {
                  
  $collection->addFieldToFilter($field$value);
              }
          } catch (
  Mage_Core_Exception $e) {
              
  $this->_fault('filters_invalid'$e->getMessage());
          }
          
  $result = array();
          foreach (
  $collection as $product) {
              
  $result[] = array(
                  
  'product_id' => $product->getId(),
                  
  'sku'        => $product->getSku(),
                  
  'name'      => $product->getName(),
                  
  'set'        => $product->getAttributeSetId(),
                  
  'type'      => $product->getTypeId(),
                  
  'category_ids' => $product->getCategoryIds(),
                  
  'website_ids'  => $product->getWebsiteIds()
              );
          }
          return 
  $result;
      }
  các bước thêm đối số vào function để khi gọi API SOAP V1 hoặc V2 ?
  ví dụ như là:
  Mã:
   public function items($filters = null, $store = null,$limit = null)
  mình cảm ơn
  moonsnake thích bài này.
 2. Vũ Văn Dương

  Vũ Văn Dương New Member

  hiện tại khi ra API SOAP vs function item
  Mã:
  public function items($filters = null, $store = null,$limit = null)
    {
  }
  này mình không thể lấy được đối số thứ 3 là limit ,mong mọi người tận tình chỉ bảo
  cảm ơn!

Chia sẻ trang này