Thêm Breadcrumbs vào CMS Pages trong magent

Thảo luận trong 'Tài liệu dành cho magento' bắt đầu bởi bss-group, 10 Tháng bảy 2014.

 1. bss-group

  bss-group New Member

  Nếu bạn muốn hiển thị breadcrumbs vào các trang cms pages của magento.

  Bạn làm như sau:
  Bước 1: Đăng nhập vào phần quản trị admin. Chọn vào cms pages, trang mà bạn muốn
  thêm breadcrumbs.
  Bước 2: chọn vào phần layout update xml thêm đoạn xml sau vào và sửa breadcrumbs theo đường dẫn của bạn:

  <reference name="root">
  <action method="unsetChild"><alias>breadcrumbs</alias></action>
  <block type="page/html_breadcrumbs" name="breadcrumbs" as="breadcrumbs">
  <action method="addCrumb">
  <crumbName>Home</crumbName>
  <crumbInfo><label>Home</label><title>Home</title><link>/</link></crumbInfo>
  </action>
  <action method="addCrumb">
  <crumbName>About us</crumbName>
  <crumbInfo><label>About us</label><title>About us</title></crumbInfo>
  </action>
  </block>
  </reference>

Chia sẻ trang này