SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found

Thảo luận trong 'Cài đặt Magento' bắt đầu bởi danhbunanco, 4 Tháng ba 2013.

 1. danhbunanco

  danhbunanco Member

  vừa cài đặt xong thì bị lổi như thế này :
  SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'schlafgut.cms_page_tree' doesn't exist

  Trace:
  #0 /var/www/schlafgut/htdocs/lib/Varien/Db/Statement/Pdo/Mysql.php(110): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array)
  #1 /var/www/schlafgut/htdocs/lib/Zend/Db/Statement.php(300): Varien_Db_Statement_Pdo_Mysql->_execute(Array)
  #2 /var/www/schlafgut/htdocs/lib/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array)
  #3 /var/www/schlafgut/htdocs/lib/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('SELECT `cms_pag...', Array)
  #4 /var/www/schlafgut/htdocs/lib/Varien/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(419): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('SELECT `cms_pag...', Array)
  #5 /var/www/schlafgut/htdocs/lib/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(825): Varien_Db_Adapter_Pdo_Mysql->query(Object(Varien_Db_Select), Array)
  #6 /var/www/schlafgut/htdocs/app/code/community/JR/CleverCms/Model/Resource/Cms/Page.php(124): Zend_Db_Adapter_Abstract->fetchOne(Object(Varien_Db_Select))
  #7 /var/www/schlafgut/htdocs/app/code/community/JR/CleverCms/controllers/Cms/IndexController.php(10): JR_CleverCms_Model_Resource_Cms_Page->getStoreRootId('1')
  #8 /var/www/schlafgut/htdocs/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php(419): JR_CleverCms_Cms_IndexController->indexAction()
  #9 /var/www/schlafgut/htdocs/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Router/Standard.php(250): Mage_Core_Controller_Varien_Action->dispatch('index')
  #10 /var/www/schlafgut/htdocs/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Front.php(176): Mage_Core_Controller_Varien_Router_Standard->match(Object(Mage_Core_Controller_Request_Http))
  #11 /var/www/schlafgut/htdocs/app/code/core/Mage/Core/Model/App.php(354): Mage_Core_Controller_Varien_Front->dispatch()
  #12 /var/www/schlafgut/htdocs/app/Mage.php(683): Mage_Core_Model_App->run(Array)
  #13 /var/www/schlafgut/htdocs/index.php(93): Mage::run('', 'store')
  #14 {main}
  mong được giúp đở ... thanks

  Bài viết khác cùng chuyên mục:

 2. danhbunanco

  danhbunanco Member

  đã biết cách giãi quyết thanks ...
  đặt lại tiên tố cho các tb trong sql là xong ...
 3. daotho

  daotho New Member

  Bạn có thể hướng dẫn cụ thể hơn không?
 4. admin

  admin Mai Văn Hải Staff Member

  Thường thì magento khi install không có tiền tố trước table: account thì nhiều khi người cài đặt thêm tiền tố vào như: mg_account.

  Nhiều extension online ko check điểm này lên bị lỗi. Hoặc nhiều trường hợp anh em mới làm quen cũng gặp phải.

  Khi đó, trong các code gọi table thì bạn chú ý tới tiền tố này là ok.

Chia sẻ trang này