Setting Up PayPal Express Checkout

Thảo luận trong 'Cấu hình, quản lý admin trong magento' bắt đầu bởi Thái Hòa, 4 Tháng ba 2013.

 1. Thái Hòa

  Thái Hòa Well-Known Member

  Chọn Express Checkout cho phép bạn thêm các nút quen thuộc PayPal để trang web của bạn, mà theo một cuộc khảo sát gần đây, có thể làm tăng doanh số bán hàng tăng lên 26%. * PayPal Express Checkout cung cấp cho bạn khả năng để chấp nhận thanh toán bằng một trong hai thẻ tín dụng hoặc từ tài khoản PayPal của khách hàng của bạn. Nếu bạn đã chấp nhận sử dụng thẻ tín dụng trực tuyến, bạn có thể cung cấp như một tùy chọn bổ sung để thu hút khách hàng mới, những người muốn thanh toán với PayPal Express Checkout.

  1.png

  Trong quá trình thanh toán, khách hàng được chuyển hướng đến các trang web của PayPal và an toàn để hoàn tất thông tin thanh toán. Sau đó, khách hàng được trả lại cho cửa hàng của bạn để hoàn thành phần còn lại của quá trình thanh toán. Khách hàng với tài khoản PayPal hiện nay có thể thực hiện mua hàng trong một bước duy nhất, bằng cách nhấn vào nút "Kiểm tra với PayPal". Express Checkout có thể được thêm vào như là một thiết bị độc lập, hoặc thêm vào một giải pháp PayPal hiện có.
  Thiết lập bao gồm các bước sau:
  baokhanh482 thích bài này.
 2. Thái Hòa

  Thái Hòa Well-Known Member

  Step 1: Complete the Required Settings

  Bạn có thể có hai giải pháp PayPal hoạt động cùng một lúc: Express Checkout, cộng với bất kỳ giải pháp All-In-One. Nếu bạn cho phép một giải pháp khác nhau, một trong những bạn sử dụng trước đó sẽ được tự động ngừng hoạt động.

  1. Từ Admin Panel, chọn System > Configuration.

  2. Trong bảng điều khiển Cấu hình bên trái, dưới bán hàng, lựa chọn Payment Methods.

  3. Merchant Location, nhập Merchant Location, nơi kinh doanh của bạn nằm. Nếu bạn để trống trường này, nước mặc định từ cấu hình cửa hàng của bạn được sử dụng.​

  4. Cuộn xuống PayPal Express Checkout phần, và nhấp vào Configure nút.​

  1.png
  Cấu hình Express Checkout

  5. Trong mục Express Checkout, làm như sau:​
  a. Nhập email address được sử dụng cho việc gửi thanh toán PayPal.​
  b. Thực hiện một trong những điều sau đây:​
   • Nếu bạn chưa có một tài khoản PayPal, bấm vào Create an Account.
   • Nếu bạn đã có một tài khoản PayPal, bấm vào Grant Permission sử dụng tài khoản của bạn với Magento Go. Bạn sẽ được chuyển hướng đến các trang web PayPal, và yêu cầu đăng nhập vào tài khoản của bạn. (Bất kỳ thiết lập cấu hình chưa được lưu mà bạn đã thực hiện sẽ bị mất.) Sau khi hoàn tất quá trình cho phép, bạn sẽ được trả lại cho cửa hàng của bạn, để bạn có thể tiếp tục với cấu hình.
  6. Thiết lập Enable this Solution to “Yes.”
  2.png
  Kích hoạt tính năng Express Checkout

  Bây giờ bạn đã hoàn thành các thiết lập PayPal yêu cầu. Tại thời điểm này, bạn có thể tiếp tục với các thiết lập cơ bản và nâng cao, hoặc nhấp vào nút Save Config . Bạn luôn có thể quay lại sau để tinh chỉnh cấu hình.
  baokhanh482 thích bài này.
 3. Thái Hòa

  Thái Hòa Well-Known Member

  Step 2: Complete the Basic Settings
  1. Nếu cửa hàng của bạn có nhiều quan điểm, hãy chắc chắn để thiết lập hộp Current Configuration Scope ở góc trên bên trái để xem nơi cấu hình áp dụng.
  2. Trong Basic Settings – PayPal Express Checkout, làm như sau:
   1. Nhập Title để xác định phương thức thanh toán trong quá trình kiểm tra. Đó là đề nghị để đặt tiêu đề, "PayPal" cho mỗi lần xem cửa hàng.
   2. Nếu bạn cung cấp nhiều phương thức thanh toán, nhập Sort Order số để xác định trình tự, trong đó tiêu chuẩn thanh toán được liệt kê với các phương pháp khác.Phương thức thanh toán xuất hiện trong thứ tự tăng dần dựa trên giá trị Xếp theo thứ tự.
   3. Payment Action một trong những điều sau đây:
    • Authorization: Phê duyệt mua và đặt một tổ chức về các khoản tiền, nhưng số tiền được rút từ tài khoản của khách hàng cho đến khi nó được "bắt" bởi thương gia.
    • Sale: Số lượng mua được ủy quyền và rút từ tài khoản của khách hàng cùng một lúc.
   4. Để hiển thị "Kiểm tra với PayPal" nút trên trang giỏ hàng, thiết lập PayPal Shortcut on Shopping Cart (Basket) to “Yes.”
   5. Để hiển thị "Kiểm tra với PayPal" nút trên trang Chi tiết sản phẩm, đặt Shortcut on Product View to “Yes.”
  1.png
  PayPal Express Checkout Cài đặt Cơ bản
  baokhanh482 thích bài này.
 4. Thái Hòa

  Thái Hòa Well-Known Member

  Step 3: Complete the Advanced Settings
  1. Ở dưới cùng của phần Cài đặt cơ bản, nhấp vào Advanced Settings. Sau đó, làm như sau:
   1. Đặt Payment Applicable from một trong những điều sau đây:
    • All Allowed Countries: Chấp nhận thanh toán từ các quốc gia đã được xác định trong cấu hình .
    • Specific Countries: Chấp nhận thanh toán từ các quốc gia mà bạn chỉ định.Giữ phím Ctrl và nhấp vào tên của mỗi quốc gia nơi bạn chấp nhận thanh toán.
   2. Để hiển thị một bản tóm tắt đầy đủ của đơn đặt hàng của khách hàng mục hàng từ các trang web PayPal, thiết lập Transfer Cart Line Items to “Yes.”
    Để bao gồm lên 10 tùy chọn giao hàng trong tóm tắt, thiết lập Transfer Delivery Options đến (Tùy chọn này "Có." chỉ xuất hiện nếu các mục hàng được thiết lập để chuyển giao.)
   3. Để lựa chọn các loại hình ảnh được sử dụng cho các nút chấp nhận PayPal, thiết lập Shortcut Button Flavor một trong những điều sau đây
    • Dynamic: (Recommended) Hiển thị một hình ảnh có thể được tự động thay đổi từ máy chủ PayPal.
    • Static: Hiển thị một hình ảnh cụ thể mà không thể được tự động thay đổi.
   4. Để cho những khách hàng không có tài khoản PayPal để mua hàng với phương pháp này, thiết lập Enable PayPal Guest Checkout to “Yes.”
  2. Hoàn thành các phần sau, khi cần thiết cho cửa hàng của bạn:
  3. Khi hoàn tất, nhấn vào nút Save Config .
  1.png
  PayPal Express Checkout Advanced Settings
  baokhanh482 thích bài này.
 5. Thái Hòa

  Thái Hòa Well-Known Member

  Settlement Report Settings
  1. Nếu bạn đã đăng ký cho Server Secure FTP của PayPal, nhập SFTP đăng nhập các thông tin sau đây:
   • Login
   • Password
  2. Để chạy báo cáo thử nghiệm trước khi "đi trực tiếp" với Express Checkout trên trang web của bạn, thiết lập Sandbox Mode to “Yes.”
  3. Nhập Custom Endpoint Hostname or IP-Address. Theo mặc định, giá trị là: reports.paypal.com
  4. Nhập Custom Path báo cáo được lưu. Theo mặc định, giá trị là: / ppreports / đi
  5. Để tạo ra các báo cáo theo đúng tiến độ, dưới Scheduled Fetching, thực hiện các cài đặt sau:
   1. Thiết lập Enable Automatic Fetching to “Yes.”
   2. Thiết lậpSchedule một trong những điều sau đây:
   • Hàng ngày
   • Cứ 3 ngày
   • Cứ 7 ngày
   • Cứ 10 ngày
   • Cứ 14 ngày
   • Cứ 30 ngày
   • Cứ 40 ngày
   PayPal giữ lại mỗi báo cáo 45 ngày.
  6. Thiết lập Time of Day giờ, phút, và thứ hai, khi bạn muốn các báo cáo được tạo ra.
  1.png
  PayPal Settlement Report Settings
  baokhanh482 thích bài này.
 6. Thái Hòa

  Thái Hòa Well-Known Member

  Frontend Experience Settings

  1. Chọn Logo sản phẩm PayPal mà bạn muốn xuất hiện trong khối PayPal trong cửa hàng của bạn.Các logo PayPal có sẵn trong bốn phong cách và hai kích cỡ. Tùy chọn bao gồm:
    • No Logo
    • Chúng tôi thích PayPal (150 x 60 hoặc 150 x 40)
    • Bây giờ chấp nhận PayPal (150 x 60 hoặc 150 x 40)
    • Thanh toán bằng PayPal (150 x 60 hoặc 150 x 40)
    • Cửa hàng Sử dụng PayPal (150 x 60 hoặc 150 x 40)
   Mẹo: Sử dụngLayout Editor để kiểm soát vị trí của khối PayPal trong cửa hàng của bạn. Nó có thể được thiết lập để xuất hiện trong thanh bên của Trang chủ của bạn và các trang danh mục.
  2. Để tùy chỉnh sự xuất hiện của trang Merchant PayPal của bạn, làm như sau:
   1. Nhập tên của kiểu trang mà bạn muốn áp dụng cho trang thương PayPal của bạn. Các tùy chọn bao gồm:
    • paypal : Sử dụng kiểu trang PayPal.
    • primary: kiểu trang mà bạn xác định là phong cách "chính" trong hồ sơ tài khoản của bạn.
    • page_style_name : Tên của một phong cách trang tùy chỉnh thanh toán được quy định trong hồ sơ tài khoản của bạn.
   2. Trong lĩnh vực Header Image URL, nhập URL của hình ảnh mà bạn muốn xuất hiện ở góc trên bên trái của trang thanh toán. Kích thước tập tin tối đa là 750 pixels, rộng 90 điểm ảnh cao.
    Lưu ý: PayPal khuyến cáo rằng hình ảnh được đặt trên một máy chủ an toàn (https).Nếu không, trình duyệt của khách hàng có thể cảnh báo rằng "trang chứa các đồ vật an toàn và nonsecure".
   3. Nhập mã hex HTML mà không có biểu tượng "#", cho mỗi trong những điều sau đây:
    • Tiêu đề màu nền
    • Tiêu đề Màu đường viền
    • Màu nền Trang
  1.png
  PayPal Frontend Experience Settings
  baokhanh482 thích bài này.

Chia sẻ trang này