Setting Up MisterCash for Card Gate Plus

Thảo luận trong 'Cấu hình, quản lý admin trong magento' bắt đầu bởi Thái Hòa, 4 Tháng ba 2013.

 1. Thái Hòa

  Thái Hòa Well-Known Member

  System > Configuration > Sales > Payment Methods > Card Gate Plus - MisterCash​
  MisterCash là một phương pháp thanh toán trực tuyến phục vụ thị trường Bỉ. Bài viết này giải thích làm thế nào để thêm phương thức thanh toán này để Cổng thẻ Plus cổng thanh toán của bạn.
  Đối với lĩnh vực mô tả, xem Configuration: Card Gate Plus - MisterCash.​
  1. Từ bảng Configuration, vào tab Phương thức thanh toán, hãy nhấp vào để mở rộng Card Gate Plus – MisterCash phần. Sau đó, làm như sau:
   1. Thiết lập Enabled Yes"
   2. Nhập Title cho phương thức thanh toán mà khách hàng thấy trong quá trình thanh toán. Theo mặc định, tiêu đề được thiết lập để "MisterCash".
   3. TPayment from Applicable Countries list, chọn một trong những điều sau đây, để xác định các quốc gia nơi mà phương thức thanh toán này có thể được sử dụng:
    • All Allowed Countries: Khách hàng từ tất cả các quốc gia trong danh sách mặc định các nước có thể sử dụng phương thức thanh toán này.
    • Specific Countries: Khách hàng từ những quốc gia được lựa chọn trong thanh toán từ danh sách các quốc gia cụ thể có thể sử dụng phương thức thanh toán Payment from Specific Countries list, chọn mỗi quốc gia mà phương thức thanh toán được chấp nhận.

     Lưu ý: Để thay đổi quốc gia trong danh sách các quốc gia được phép, xem System > Configuration > General > Countries Options.
   4. Trong lĩnh vực Sort Order, nhập một giá trị số để xác định thứ tự mà phương thức thanh toán này sẽ xuất hiện khi được liệt kê trong quá trình thanh toán. Nhập 0 (zero) cho phương pháp này xuất hiện ở phía trên cùng của danh sách, 1 cho vị trí tiếp theo, và như vậy.
  2. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào nút Save Config để lưu cài đặt.
  1a.png
  Card Gate Plus - MisterCash
  baokhanh482 thích bài này.

Chia sẻ trang này