Nhờ mọi người fix giúp lỗi không chạy được file install sql

Thảo luận trong 'Catalog - Product' bắt đầu bởi nguyenpq490, 31 Tháng bảy 2015.

 1. nguyenpq490

  nguyenpq490 New Member

  Hi all!
  Mình tạo file install-0.1.0.php để add Attribute vào catalog_product nhưng khi chạy thì file này không hoạt động:
  Code file install-0.1.0.php :
  $installer = $this;
  //$setup = new Mage_Eav_Model_Entity_Setup('core_setup');
  $installer -> startSetup();$installer->addAttribute('catalog_product', 'featured_product', array(
  'group' => 'General',
  'type' => 'int',
  'backend' => '','frontend' => '',
  'label' => 'Featured product',
  'input' => 'boolean',
  'class' => '',
  'source' => '',
  'global' => Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Attribute::SCOPE_STORE,
  'visible' => true,
  'required' => false,
  'user_defined' => true,
  'default' => '0',
  'searchable' => false,
  'filterable' => false,
  'comparable' => false,
  'visible_on_front' => false,
  'unique' => false,
  'apply_to' => 'simple,configurable,virtual,bundle,downloadable','is_configurable' => false));
  $installer->updateAttribute('catalog_product', 'featured_product', 'is_global', '0');
  $installer->endSetup();

  Đây là đoạn code file config.xml :
  <resources>
  <featuredproducts_setup>
  <setup>
  <module>Liz_FeaturedProducts</module>
  </setup>
  <connection>
  <use>core_setup</use>
  </connection>
  </featuredproducts_setup>
  <featuredproducts_write>
  <connection>
  <use>core_write</use>
  </connection>
  </featuredproducts_write>
  <featuredproducts_read>
  <connection>
  <use>core_read</use>
  </connection>
  </featuredproducts_read>
  </resources>

  <modules>
  <Liz_FeaturedProducts>
  <version>0.1.1</version>
  </Liz_FeaturedProducts>
  </modules>

  Mong các pro fix loi giúp mình. Thanks!
 2. Củi Khô37

  Củi Khô37 Member

  bạn chỉ có chừng này file à?đã có file khai báo ở etc/module chưa?và ở file này config.xml bạn thiếu thẻ <global> bao quang <resources>
  Last edited: 31 Tháng bảy 2015
 3. nguyenpq490

  nguyenpq490 New Member

  co chu ban, minh khai bao trang etc/modules roi ban ah, nhung van khong chay duoc
 4. Lê Hoàng Quân

  Lê Hoàng Quân New Member

  bạn đổi tên file install từ install-0.1.0.php thành upgrade-0.1.0-0.1.1.php rồi kiểm tra trong bảng core_resource xem bản ghi featuredproducts_setup có đang ở version 0.1.0 không nhé, nếu nó ở 0.1.1 rồi thì file install sẽ không chạy nữa, sửa lại thành 0.1.0 là ok :D
  Last edited: 2 Tháng tám 2015

Chia sẻ trang này