$model->save() Không thể save dữ liệu xuống database

Thảo luận trong 'Advanced Reports' bắt đầu bởi tran van dai, 12 Tháng một 2013.

 1. tran van dai

  tran van dai New Member

  model->save() Không lưu dữ liệu xuống db. Magento cache turned off.
  Mình không nhận bất kỳ lỗi nào, không chạy và catch luôn,
  Nhưng khi add DL vào database bằng phpmyadmin, và ở controller, em test thử load DL đó lên
  print_r(Mage::getModel('themeeditor/customersite')->load(1)->getData());exit;
  thì lên ok
  Code của mình như sau:
  PHP:
  try {
      
  $cusSite Mage::getModel('themeeditor/customersite');
      
  $cusSite->setData(array("customer_id" => 1"website_id" => 1"store_group" => 1"store_id" => 1));
      
  $query $cusSite->save();
  }
  catch(
  Exception $e) {
      echo 
  $e->getMessage;exit;
  }
  Code ở file code\local\FS\ThemeEditor\etc\config.xml

  PHP:
          <models>
              <
  themeeditor>
                  <class>
  FS_ThemeEditor_Model</class>
                  <
  resourceModel>themeeditor_mysql4</resourceModel>
              </
  themeeditor>
              <
  themeeditor_mysql4>
                  <class>
  FS_ThemeEditor_Model_Mysql4</class>
                  <
  entities>
                      <
  customersite>
                          <
  table>themeeditor_customersite</table>
                      </
  customersite>
                  </
  entities>
              </
  themeeditor_mysql4>
          </
  models
   
          <
  resources>         
              <
  themeeditor_setup>
                  <
  setup>
                      <
  module>FS_ThemeEditor</module>
                      <class>
  Mage_catalog_Model_Resource_Eav_Mysql4_Setup</class>
                  </
  setup>
                  <
  connection>
                      <use>
  core_setup</use>
                  </
  connection>
              </
  themeeditor_setup>
              <
  themeeditor_write>
                  <
  connection>
                      <use>
  core_write</use>
                  </
  connection>
              </
  themeeditor_write>
              <
  themeeditor_read>
                  <
  connection>
                      <use>
  core_read</use>
                  </
  connection>
              </
  themeeditor_read>
          </
  resources>
  Code ở file code\local\FS\ThemeEditor\Model\Customersite.php
  PHP:
  <?php
   
  class FS_ThemeEditor_Model_Customersite extends Mage_Core_Model_Abstract
  {
      public function 
  _construct()
      {
          
  parent::_construct();
          
  $this->_init('themeeditor/customersite');
      }
  }
  Code ở file code\local\FS\ThemeEditor\Model\Mysql4\Customersite.php
  PHP:
  <?php
   
  class FS_ThemeEditor_Model_Mysql4_Customersite extends Mage_Core_Model_Mysql4_Abstract
  {   
      public function 
  _construct()
      {   
          
  // Note that the billingaddress_id refers to the key field in your database table.
          
  $this->_init('themeeditor/customersite''customer_id');
      }
  }
  Code ở file code\local\FS\ThemeEditor\Model\Mysql4\Customersite\Collection.php
  PHP:
  <?php
   
  class FS_ThemeEditor_Model_Mysql4_Customersite_Collection extends Mage_Core_Model_Mysql4_Collection_Abstract
  {
      public function 
  _construct()
      {
          
  parent::_construct();
          
  $this->_init('themeeditor/customersite');
      }
  }
  Code ở file code\local\FS\ThemeEditor\sql\themeeditor_setup\mysql4-install-0.1.0.php
  PHP:
  <?php
  $installer 
  $this;
   
  $installer->startSetup();
   
  $installer->run("
  DROP TABLE IF EXISTS 
  {$this->getTable('themeeditor_customersite')};
  CREATE TABLE 
  {$this->getTable('themeeditor_customersite')}(
      `customer_id` int(10) unsigned NOT NULL,
      `website_id` int(10) unsigned NOT NULL,
      `store_id` int(10) unsigned NOT NULL,
      `store_group` int(10) unsigned NOT NULL,
      FOREIGN KEY (`customer_id`) REFERENCES 
  {$this->getTable('customer_entity')} (`entity_id`) ,
      PRIMARY KEY (`customer_id`)
  )ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;"
  );
   
  $installer->endSetup();
  Mình cũng không biết tại sao nó lại không thể save DL và database được
  Mong các Bác có thể giúp đỡ
  Thanks

  Bài viết khác cùng chuyên mục:

  Tuấn Đạt thích bài này.
 2. chung

  chung New Member

  Thử Flush Magento Cache đi bạn.
 3. MrDHT

  MrDHT New Member

  Chi~ la save du~ lieu thoi ma, ban viet rac roi the nho~ ^^

Chia sẻ trang này