Lỗi không hiển thị được sản phẩm khi click vào xem chi tiết

Thảo luận trong 'Catalog - Product' bắt đầu bởi taitamfc, 24 Tháng hai 2013.

 1. taitamfc

  taitamfc New Member

  Nó báo lỗi này mọi người ạ.
  SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')' at line 1
  Mã:
  Trace:
  #0 F:\xampp\htdocs\magento\lib\Varien\Db\Statement\Pdo\Mysql.php(110): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array)
  #1 F:\xampp\htdocs\magento\lib\Zend\Db\Statement.php(300): Varien_Db_Statement_Pdo_Mysql->_execute(Array)
  #2 F:\xampp\htdocs\magento\lib\Zend\Db\Adapter\Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array)
  #3 F:\xampp\htdocs\magento\lib\Zend\Db\Adapter\Pdo\Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('SELECT `catalog...', Array)
  #4 F:\xampp\htdocs\magento\lib\Varien\Db\Adapter\Pdo\Mysql.php(419): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('SELECT `catalog...', Array)
  #5 F:\xampp\htdocs\magento\lib\Zend\Db\Adapter\Abstract.php(753): Varien_Db_Adapter_Pdo_Mysql->query(Object(Varien_Db_Select), Array)
  #6 F:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Eav\Model\Entity\Abstract.php(943): Zend_Db_Adapter_Abstract->fetchRow(Object(Varien_Db_Select))
  #7 F:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Catalog\Model\Resource\Abstract.php(698): Mage_Eav_Model_Entity_Abstract->load(Object(Mage_Catalog_Model_Category), Object(Mage_Catalog_Model_Category), NULL)
  #8 F:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Model\Abstract.php(225): Mage_Catalog_Model_Resource_Abstract->load(Object(Mage_Catalog_Model_Category), Object(Mage_Catalog_Model_Category), NULL)
  #9 F:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Catalog\Block\Product\List.php(80): Mage_Core_Model_Abstract->load(Object(Mage_Catalog_Model_Category))
  #10 F:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Catalog\Block\Product\List.php(141): Mage_Catalog_Block_Product_List->_getProductCollection()
  #11 F:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Block\Abstract.php(862): Mage_Catalog_Block_Product_List->_beforeToHtml()
  #12 F:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Block\Text\List.php(43): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
  #13 F:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Block\Abstract.php(863): Mage_Core_Block_Text_List->_toHtml()
  #14 F:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Block\Abstract.php(582): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
  #15 F:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Block\Abstract.php(526): Mage_Core_Block_Abstract->_getChildHtml('right', true)
  #16 F:\xampp\htdocs\magento\app\design\frontend\base\default\template\page\2columns-right.phtml(50): Mage_Core_Block_Abstract->getChildHtml('right')
  #17 F:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Block\Template.php(241): include('F:\xampp\htdocs...')
  #18 F:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Block\Template.php(272): Mage_Core_Block_Template->fetchView('frontend\base\d...')
  #19 F:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Block\Template.php(286): Mage_Core_Block_Template->renderView()
  #20 F:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Block\Abstract.php(863): Mage_Core_Block_Template->_toHtml()
  #21 F:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Model\Layout.php(555): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
  #22 F:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Controller\Varien\Action.php(390): Mage_Core_Model_Layout->getOutput()
  #23 F:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Cms\Helper\Page.php(137): Mage_Core_Controller_Varien_Action->renderLayout()
  #24 F:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Cms\Helper\Page.php(52): Mage_Cms_Helper_Page->_renderPage(Object(Mage_Cms_IndexController), 'no-route')
  #25 F:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Cms\controllers\IndexController.php(75): Mage_Cms_Helper_Page->renderPage(Object(Mage_Cms_IndexController), 'no-route')
  #26 F:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Controller\Varien\Action.php(419): Mage_Cms_IndexController->noRouteAction()
  #27 F:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Controller\Varien\Router\Standard.php(250): Mage_Core_Controller_Varien_Action->dispatch('noRoute')
  #28 F:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Controller\Varien\Front.php(176): Mage_Core_Controller_Varien_Router_Standard->match(Object(Mage_Core_Controller_Request_Http))
  #29 F:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Model\App.php(354): Mage_Core_Controller_Varien_Front->dispatch()
  #30 F:\xampp\htdocs\magento\app\Mage.php(683): Mage_Core_Model_App->run(Array)
  #31 F:\xampp\htdocs\magento\index.php(87): Mage::run('', 'store')
  #32 {main}
  Xin vui lòng giúp đỡ :(
 2. admin

  admin Mai Văn Hải Staff Member

  Lỗi có thể do theme thiếu file nào đó.

  Chuyển về theme mặc định của magento, sau đó test lại xem có bị lỗi trên hay không.

Chia sẻ trang này