Lỗi hiển thị trong trang xem sản phẩm

Thảo luận trong 'Các lỗi thường gặp' bắt đầu bởi othanhquango, 17 Tháng một 2013.

 1. othanhquango

  othanhquango New Member

  Em chào mọi người, mọi người có thể chỉ giúp em xử lý cái lỗi này không?
  Khi em vô xem sản phẩm thì bị hiện dòng đầu tiên của phần nội dung mô tả lên chỗ này. Lúc thì chỗ này hiện một dòng, lúc hiện vài dòng đầu của phần mô tả? Mọi người chỉ em cách xử lý với. Em cảm ơn.

  Loi.jpg

  Bài viết khác cùng chuyên mục:

 2. admin

  admin Mai Văn Hải Staff Member

  Nhìn là thấy lỗi rồi.

  Em kiểm tra trong file header.phtml và head.phtml xem có thẻ <div> nào chưa đóng hoặc mở bị dư không nhé.
 3. othanhquango

  othanhquango New Member

  Hic, đã xem kỹ nhưng không thấy gì.
  Head.phtml
  HTML:
  <meta http-equiv="Content-Type" content="<?php echo $this->getContentType() ?>" />
  <title><?php echo $this->getTitle() ?></title>
  <meta name="description" content="<?php echo htmlspecialchars($this->getDescription()) ?>" />
  <meta name="keywords" content="<?php echo htmlspecialchars($this->getKeywords()) ?>" />
  <meta name="robots" content="<?php echo htmlspecialchars($this->getRobots()) ?>" />
  <link rel="icon" href="<?php echo $this->getFaviconFile(); ?>" type="image/x-icon" />
  <link rel="shortcut icon" href="<?php echo $this->getFaviconFile(); ?>" type="image/x-icon" />
  <link media="all" href="<?php echo $this->getSkinUrl()?>css/styles.css3.php?url=<?php echo $this->getSkinUrl()?>" type="text/css" rel="stylesheet"/>
  <!--[if lt IE 7]>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    var BLANK_URL = '<?php echo $this->helper('core/js')->getJsUrl('blank.html') ?>';
    var BLANK_IMG = '<?php echo $this->helper('core/js')->getJsUrl('spacer.gif') ?>';
  //]]>
  </script>
  <![endif]-->
  <?php echo $this->getCssJsHtml() ?>
  <?php echo $this->getChildHtml() ?>
  <?php echo $this->helper('core/js')->getTranslatorScript() ?>
  <?php echo $this->getIncludes() ?>
  header.phtml
  HTML:
  <div class="ma-header-container">
    <div class="header">
      <?php if ($this->getIsHomePage()):?>
      <h1 class="logo"><strong><?php echo $this->getLogoAlt() ?></strong><a href="<?php echo $this->getUrl('') ?>" title="<?php echo $this->getLogoAlt() ?>" class="logo"><img src="<?php echo $this->getLogoSrc() ?>" alt="<?php echo $this->getLogoAlt() ?>" /></a></h1>
      <?php else:?>
      <a href="<?php echo $this->getUrl('') ?>" title="<?php echo $this->getLogoAlt() ?>" class="logo"><strong><?php echo $this->getLogoAlt() ?></strong><img src="<?php echo $this->getLogoSrc() ?>" alt="<?php echo $this->getLogoAlt() ?>" /></a>
      <?php endif?>
      <div class="quick-access">
        <?php echo $this->getChildHtml('topSearch') ?>
        <div class="top-link-flag">
          <?php echo $this->getChildHtml('topLinks') ?>
          <p class="welcome-msg"><?php echo $this->getWelcome() ?> <?php echo $this->getAdditionalHtml() ?></p>
        </div>
        <?php echo $this->getChildHtml('store_language') ?>
        <?php echo $this->getLayout()->createBlock('cms/block')->setBlockId('top_cart')->toHtml() ?>
        
      </div>
      <?php echo $this->getChildHtml('topContainer'); ?>
    </div>
  </div>
  <?php echo $this->getChildHtml('topMenu') ?>
  

Chia sẻ trang này