Lỗi [Call to a member function load() on a non-object]

Thảo luận trong 'Programming Questions' bắt đầu bởi Keshiki, 26 Tháng bảy 2015.

 1. Keshiki

  Keshiki New Member

  Chào mọi người mình đang làm theo hướng dẫn ở tut này
  http://devdocs.magento.com/guides/m1x/magefordev/mage-for-dev-5.html

  . Nhưng cứ bị gặp lỗi sau
  Fatal error: Call to a member function load() on a non-object in C:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Model\Abstract.php on line 225 .

  Mình mới học nên chỉ dám copy paste ra nhưng giờ cứ bị lỗi này mong mọi người giúp đỡ . Đây là những file code của mình

  config.xml
  PHP:
  <?xml version="1.0"?>
  <config>
      <frontend>
          <routers>
              <weblog>
                  <use>standard</use>
                  <args>
                      <module>Magentotutorial_Weblog</module>
                      <frontName>weblog</frontName>
                  </args>
              </weblog>
          </routers>
      </frontend>

      <global>
          <models>
              <weblog>
                  <class>Magentotutorial_Weblog_Model</class>
             
              <weblog_resource>
                  <class>Magentotutorial_Weblog_Model_Resource</class>
                  <entities>
                      <blogpost>
                          <table>blog_posts</table>
                      </blogpost>
                  </entities>
              </weblog_resource>
             
             </models>
      </global>

  </config>
  IndexController.php
  PHP:
  <?php
  class Magentotutorial_Weblog_IndexController extends Mage_Core_Controller_Front_Action {
      public function 
  testModelAction() {
          
  $params $this->getRequest()->getParams();
          
  $blogpost Mage::getModel('weblog/blogpost');
          if (!
  $blogpost) {
              throw new 
  UnexpectedValueException('Expected Model not available.');
          }
             echo 
  get_class($blogpost);
             
  //var_dump($blogpost);
          //echo("Loading the blogpost with an ID of ".$params['id']);
          
  $blogpost->load($params['id']);
          
  $data $blogpost->getData();
          
  var_dump($data);
      }   
  }
  ?>
  Blogpost.php (Trong file module/resource)
  PHP:
  <?php
  class Magentotutorial_Weblog_Model_Resource_Blogpost extends Mage_Core_Model_Resource_Db_Abstract{
      protected function 
  _construct()
      {
          
  $this->_init('weblog/blogpost''blogpost_id');
      }
  }
  ?>
  Blogpost.php (trong file model)

  PHP:
  <?php
  class Magentotutorial_Weblog_Model_Blogpost extends Mage_Core_Model_Abstract
  {
      protected function 
  _construct()
      {
          
  $this->_init('weblog/blogpost');
      }
  }
  ?>

Chia sẻ trang này