Lỗi Admin , Mong Hải và các bạn khắc phục dùm !!!

Thảo luận trong 'Cài đặt Magento' bắt đầu bởi coder.newbie, 11 Tháng bảy 2010.

 1. coder.newbie

  coder.newbie New Member

  mình thấy việc setup Magento không có gì khó khăn, nhưng k0 hiểu sao tại Code hay là tại server mình nữa.
  Setup tất tật OKê hết rồi, giờ Login Admin , thì info của Dashboard là hiện ra
  còn các info : Sales, Catalog, Customers ....
  thì không thể sử dụng được, nó báo lỗi như sau :

  There has been an error processing your request
  Exception printing is disabled by default for security reasons.

  Error log record number: 438630074977

  ... và rất nhiều thông tin tương tự như vậy .

  Mình nghĩ Server mình chặn hàm ác quá --> Magento không thể Run được hàm, k0 biết như vậy có đúng k0 , và có cách khắc phục k0 :(

  Bài viết khác cùng chuyên mục:

 2. admin

  admin Mai Văn Hải Staff Member

  Cái này do bạn chưa phân quyền 777 cho các thư mục media, var
  hãy cho 2 thư mục này và mọi thứ bên trong nó là 777.
  Nếu không được thì bạn xóa thêm cookies trên máy bạn và cache trong magento/var/cahce là ổn thôi.
 3. Guest

  Guest Guest

  em đã làm như thế nhưng vẫn không được, vẫn lỗi như trước
  biết làm sao bây giờ.... huhu đêm đã khua rồi mà chưa setup xong
 4. thanhitt

  thanhitt Member

  Bạn vào trong folder errors đổi tên file local.xml.sample thành local.xml xem nó báo lỗi j
  từ đó sẽ tìm cách fix. chứ như bạn nói ko thì cũng khó để mọi người giúp
 5. hiendang

  hiendang New Member

  Mình cũng bị lỗi này không biết phải làm sao. mong các bạn giúp
  mình cài đặt ok hết rồi : vào admin cũng ok, nhưng khi config hoặc làm bất cứ cái gì trong admin thì báo lỗi thế này:
  Could not determine temp directory, please specify a cache_dir manually

  Trace:
  #0 /home/vda5yyeu/public_html/lib/Zend/Cache/Backend.php(197): Zend_Cache::throwException('Could not deter...')
  #1 /home/vda5yyeu/public_html/lib/Zend/Cache/Backend/File.php(123): Zend_Cache_Backend->getTmpDir()
  #2 /home/vda5yyeu/public_html/lib/Zend/Cache.php(153): Zend_Cache_Backend_File->__construct(Array)
  #3 /home/vda5yyeu/public_html/lib/Zend/Cache.php(94): Zend_Cache::_makeBackend('File', Array, false, false)
  #4 /home/vda5yyeu/public_html/lib/Zend/Locale/Data.php(314): Zend_Cache::factory('Core', 'File', Array, Array)
  #5 /home/vda5yyeu/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Html/Calendar.php(42): Zend_Locale_Data::getList('vi_VN', 'days')
  #6 /home/vda5yyeu/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(863): Mage_Core_Block_Html_Calendar->_toHtml()
  #7 /home/vda5yyeu/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(582): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
  #8 /home/vda5yyeu/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(526): Mage_Core_Block_Abstract->_getChildHtml('calendar', true)
  #9 /home/vda5yyeu/public_html/app/design/adminhtml/default/default/template/page/head.phtml(33): Mage_Core_Block_Abstract->getChildHtml('calendar')
  #10 /home/vda5yyeu/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Template.php(241): include('/home/vda5yyeu/...')
  #11 /home/vda5yyeu/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Template.php(272): Mage_Core_Block_Template->fetchView('adminhtml/defau...')
  #12 /home/vda5yyeu/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Template.php(286): Mage_Core_Block_Template->renderView()
  #13 /home/vda5yyeu/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(863): Mage_Core_Block_Template->_toHtml()
  #14 /home/vda5yyeu/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(582): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
  #15 /home/vda5yyeu/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(526): Mage_Core_Block_Abstract->_getChildHtml('head', true)
  #16 /home/vda5yyeu/public_html/app/design/adminhtml/default/default/template/page.phtml(43): Mage_Core_Block_Abstract->getChildHtml('head')
  #17 /home/vda5yyeu/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Template.php(241): include('/home/vda5yyeu/...')
  #18 /home/vda5yyeu/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Template.php(272): Mage_Core_Block_Template->fetchView('adminhtml/defau...')
  #19 /home/vda5yyeu/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Template.php(286): Mage_Core_Block_Template->renderView()
  #20 /home/vda5yyeu/public_html/app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Template.php(81): Mage_Core_Block_Template->_toHtml()
  #21 /home/vda5yyeu/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(863): Mage_Adminhtml_Block_Template->_toHtml()
  #22 /home/vda5yyeu/public_html/app/code/core/Mage/Core/Model/Layout.php(555): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
  #23 /home/vda5yyeu/public_html/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php(390): Mage_Core_Model_Layout->getOutput()
  #24 /home/vda5yyeu/public_html/app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/CacheController.php(48): Mage_Core_Controller_Varien_Action->renderLayout()
  #25 /home/vda5yyeu/public_html/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php(419): Mage_Adminhtml_CacheController->indexAction()
  #26 /home/vda5yyeu/public_html/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Router/Standard.php(250): Mage_Core_Controller_Varien_Action->dispatch('index')
  #27 /home/vda5yyeu/public_html/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Front.php(176): Mage_Core_Controller_Varien_Router_Standard->match(Object(Mage_Core_Controller_Request_Http))
  #28 /home/vda5yyeu/public_html/app/code/core/Mage/Core/Model/App.php(354): Mage_Core_Controller_Varien_Front->dispatch()
  #29 /home/vda5yyeu/public_html/app/Mage.php(683): Mage_Core_Model_App->run(Array)
  #30 /home/vda5yyeu/public_html/index.php(87): Mage::run('', 'store')
  #31 {main}
 6. le0.tk21

  le0.tk21 New Member

 7. Củi Khô37

  Củi Khô37 Member

Chia sẻ trang này