Hướn dẫn Làm thế nào để hiển thị danh mục trên breadcumb

Thảo luận trong 'Hướng dẫn thay đổi, cài đặt giao diện magento' bắt đầu bởi thanhdlk33, 1 Tháng mười hai 2015.

 1. thanhdlk33

  thanhdlk33 New Member

  Chào tất cả các bạn,,

  Mình muốn khi rê chuột vào breadcumb thì hiện thị danh mục như kiểu menu sổ xuống,,
  code breadcumb.phtml

  <?php if($crumbs && is_array($crumbs)): ?>
  <div class="breadcrumbs">
  <ul>
  <?php foreach($crumbs as $_crumbName=>$_crumbInfo): ?>
  <?php if($_crumbName == 'home'):?>
  <?php $_crumbInfo['link'] = Mage::getBaseUrl(); ?>
  <?php endif;?>
  <li class="<?php echo $_crumbName ?>" <?php if($_crumbInfo['link']): ?>
  <?php if(Mage::helper('themeframework/settings')->getSnippets_Enable() && Mage::helper('themeframework/settings')->getSnippets_Breadcrumbs()): ?>itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"<?php endif;?><?php endif;?>>
  <?php if($_crumbInfo['link']): ?>


  <a href="<?php echo $_crumbInfo['link'] ?>" title="<?php echo $this->escapeHtml($_crumbInfo['title']) ?>" <?php if(Mage::helper('themeframework/settings')->getSnippets_Enable() && Mage::helper('themeframework/settings')->getSnippets_Breadcrumbs()): ?><?php if($_crumbInfo['link']): ?> itemprop="url"<?php endif;?><?php endif;?>><span <?php if(Mage::helper('themeframework/settings')->getSnippets_Enable() && Mage::helper('themeframework/settings')->getSnippets_Breadcrumbs()): ?><?php if($_crumbInfo['link']): ?>itemprop="title"<?php endif;?><?php endif;?>><?php echo $this->escapeHtml($_crumbInfo['label']) ?></span></a>
  <?php elseif($_crumbInfo['last']): ?>
  <?php
  $result = $this->escapeHtml($_crumbInfo['label']);
  $resultorg = $this->escapeHtml($_crumbInfo['label']);
  if(strlen($result)>80) { //dem ki tu chuoi $str, 10o la chieu dai muon quy dinh
  $result = substr($result, 0, 80); //cat 100 ki tu dau
  }
  ?>
  <strong><?php echo $this->__($result);?><?php if(strlen($resultorg) > 80): ?> <?php echo $this->__(' ...');?><?php endif; ?></strong>
  <?php else: ?>
  <?php echo $this->escapeHtml($_crumbInfo['label']) ?>
  <?php endif; ?>
  <?php if(!$_crumbInfo['last']): ?>
  <span class="separator">/ </span>
  <?php endif; ?>
  </li>
  <?php endforeach; ?>
  </ul>
  </div>
  <?php endif; ?>

  Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này