Invalid api path.

Thảo luận trong 'Tài liệu dành cho magento' bắt đầu bởi Hồ Công Danh, 18 Tháng sáu 2012.

 1. Hồ Công Danh

  Hồ Công Danh New Member

  Mình bị lỗi này khi custom một cái webservice v2_soap của Magento.
  Trong file đính kèm là module, nhưng khi dùm hàm gọi thì nó báo invalid api path.
  $api_url_v2 = "http://magento.localhost.com:9900/magento/api/v2_soap?wsdl";
  $username = 'danh';
  $password = '123456';
  $cli = new SoapClient ( $api_url_v2 );
  $session_id = $cli->login ( array (
  'username' => $username,
  'apiKey' => $password
  ))->result;
  $resultCall = $cli->catalogCategoryGetID (array('sessionId'=>$session_id, 'category_name'=> 'Sms'));
  Mọi người giúp mình khắc phục nhé!
  Thanks!

  Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này