Hướng dẫn cấu hình server install Magento

Thảo luận trong 'Hosting cho Magento' bắt đầu bởi minhdiep, 19 Tháng ba 2009.

 1. minhdiep

  minhdiep Member

  Magento là 1 script đòi hỏi server của bạn phải có cấu hình cao. Chính vì thế, rất nhiều người đã gặp không ít khó khăn khi cài đặt Magento. Sau đây tôi xin hướng dẫn cụ thể từng bước, để cấu hình lại server của bạn, cho phép sử dụng Magento Script.

  Support In English
  Đầu tiên, chúng ta hãy cùng phân tích phần System Requirements(Các yêu cầu về mặt hệ thống) của Magento như sau:  Supported Operating Systems: Hệ điều hành tốt nhất để chạy Magento.(Không bắt buộc)

  * Linux x86, x86-64

  Supported Web Servers: Webserver Tốt nhất để chạy Magento (không bắt buộc)

  * Apache 1.3.x
  * Apache 2.0.x
  * Apache 2.2.x

  Supported Browsers: Các browser có thể dùng

  * Microsoft Internet Explorer 6 and above
  * Mozilla Firefox 2.0 and above
  * Apple Safari 2.x
  * Google Chrome
  * Adobe Flash browser plug-in should be installed (Nên cài Plug-in để chạy Flash)

  PHP Compatibility: Yêu cầu bắt buộc với PHP Program

  * 5.2.0 and above: Phiên bản 5.2.0 trở lên
  * Required extensions: Các phần mở rộng bắt buộc phải có
  *

  PDO_MySQL
  * simplexml
  * mcrypt
  * hash
  * GD
  * DOM
  * iconv
  * SOAP (if Webservices API is to be used)
  * Safe_mode off
  * Memory_limit 32M or more

  MySQL: Yêu cầu bắt buộcvới mysql server

  * 4.1.20 or newer: phiên bản 4.1.20 trở lên
  *

  InnoDB storage engine: Từ phiên bản magento-1.2.1.1 bắt buộc Mysql phải hỗ trợ InnoDB. Các phiên bản magento thấp hơn, có thể sử dụng MyISAM

  SSL: Không bắt buộc. Nếu bạn sử dụng giao thức HTTPS cho phần quản trị thì PHP phải hỗ trợ extension SSL, VD như Openssl

  * If HTTPS is used to work in the admin, SSL certificate should be valid. Self-signed SSL certificates are not supported

  Server - hosting - setup:

  * Ability to run scheduled jobs (crontab) with PHP 5
  *

  Ability to override options in .htaccess files: Hosting phải hỗ trợ htacess

  Những phần được đặt trong

  Khung là những phần rất quan trọng bắt buộc webserver phải hỗ trợ

  Sau đây tôi sẽ giới thiệu các bước cơ bản để cấu hình lại webserver của bạn, có thể chạy tốt với các ứng dụng của Magento.

  Đầu tiên để kiểm tra sơ qua về cấu hình, bạn có thể tạo 1 file info.php có nội dung như sau:

  Mã:
  <?php
  phpinfo();
  ?>
  Đặt file này vào Root của bạn. Sau đó gọi địa chỉ http://localhost/info.php

  Bạn sẽ load được các thông tin về cấu hình PHP và server của bạn.

  Yêu cầu bắt buộc 1: webserver phải hỗ trợ .htacess. Nghĩa là Apache của bạn phải bật mod_rewrite.

  Để làm việc này, bạn mở file xampp\apache\conf\httpd.conf bạn có thể edit file này bằng các phần mềm cơ bản sẵn có của Window như Notepad,Wordpad hoặc bằng Notepad++. Tìm đến dòng code sau:  #LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

  Bỏ dấu # đi và save lại

  Yêu cầu bắt buộc 2: Thiết lập sử dụng các extension của PHP

  Trong phần http://localhost/info.php bạn có thể tìm thấy thông tin về file cấu hình php
  Cụ thể là dòng : Loaded Configuration File E:\xampp\apache\bin\php.ini

  Ta tìm đến file này, dùng các Notepad++ để edit.

  đầu tiên ta tìm đoạn code  Mã:
  ;extension=php_mcrypt.dll
  bỏ dấu ; đi, đoạn code này sẽ cho phép load Extension Mycrypt của PHP. Ta được  Mã:
  extension=php_mcrypt.dll
  Tiếp theo tìm đến dòng  Mã:
  ;extension=php_curl.dll
  Bỏ dấu ; đi. đoạn code này sẽ cho phép load Extension Curl của PHP. Ta được  Mã:
  extension=php_curl.dll
  Tiếp theo tìm đến dòng

  Mã:
  ;extension=php_pdo_mysql.dll

  Bỏ dấu ; đi, đoạn code này cho phép load Extension Pdo kết nối với Mysql của PHP. Ta được  Mã:
  extension=php_pdo_mysql.dll

  Tìm đến đoạn code

  Mã:
  ;extension=php_pdo.dll

  Bỏ dấu ; đi, đoạn code này cho phép load Extension Pdo của PHP. Ta được  Mã:
  extension=php_pdo.dll

  Nếu đoạn code này không có trong file php.ini của bạn, thì bạn phải thêm đoạn code này vào, bất kì vị trí nào của file php.ini cũng được.

  Sau đó save file php.ini lại.

  Yêu cầu bắt buộc 3(Cho magento 1.2.1.1 trở lên)Mysql server của bạn phải hỗ trợ InnoDB Store Engine.

  Với yêu cầu này bạn mở file xampp\mysql\bin\my.cnf

  Chú ý: file này có icon giống với 1 shorcut của Window

  Để edit được file này, bạn phải drag drop vào các trình edit như notepad++

  Tìm đoạn code sau

  Mã:
  # Comment the following if you are using InnoDB tables
  skip-innodb
  #innodb_data_home_dir = "/xampplite/mysql/"
  #innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
  #innodb_log_group_home_dir = "/xampplite/mysql/"
  #innodb_log_arch_dir = "/xampplite/mysql/"
  ## You can set .._buffer_pool_size up to 50 - 80 %
  ## of RAM but beware of setting memory usage too high
  #innodb_buffer_pool_size = 16M
  #innodb_additional_mem_pool_size = 2M
  ## Set .._log_file_size to 25 % of buffer pool size
  #innodb_log_file_size = 5M
  #innodb_log_buffer_size = 8M
  #innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
  #innodb_lock_wait_timeout = 50
  Sửa thành  Mã:
  #Comment the following if you are using InnoDB tables
  #skip-innodb
  innodb_data_home_dir = "/xampplite/mysql/"
  innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
  innodb_log_group_home_dir = "/xampplite/mysql/"
  innodb_log_arch_dir = "/xampplite/mysql/"
  ## You can set .._buffer_pool_size up to 50 - 80 %
  ## of RAM but beware of setting memory usage too high
  innodb_buffer_pool_size = 16M
  innodb_additional_mem_pool_size = 2M
  ## Set .._log_file_size to 25 % of buffer pool size
  innodb_log_file_size = 5M
  innodb_log_buffer_size = 8M
  innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
  innodb_lock_wait_timeout = 50
  
  Rồi save lại
  
  Khởi động lại webserver. Với xampp, bạn chạy file xampp_restart.exe
  
  Đến đây cơ bản bạn đã hoàn thành công việc cấu hình server của bạn phù hợp với magento.
  
   Support In English
  
  Very Important For magento 1.2.1.1 and Newer 
  
   Mysql server must support InnoDB Store Engine.
  
   Open file xampp\mysql\bin\my.cnf (Drag and Drop that file to Notepad or notepad++ program)
  
  Find code:
  
   
  
  # Comment the following if you are using InnoDB tables
  skip-innodb
  #innodb_data_home_dir = "/xampplite/mysql/"
  #innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
  #innodb_log_group_home_dir = "/xampplite/mysql/"
  #innodb_log_arch_dir = "/xampplite/mysql/"
  ## You can set .._buffer_pool_size up to 50 - 80 %
  ## of RAM but beware of setting memory usage too high
  #innodb_buffer_pool_size = 16M
  #innodb_additional_mem_pool_size = 2M
  ## Set .._log_file_size to 25 % of buffer pool size
  #innodb_log_file_size = 5M
  #innodb_log_buffer_size = 8M
  #innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
  #innodb_lock_wait_timeout = 50
  
  Modify to
  
   
  
  # Comment the following if you are using InnoDB tables
  #skip-innodb
  innodb_data_home_dir = "/xampplite/mysql/"
  innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
  innodb_log_group_home_dir = "/xampplite/mysql/"
  innodb_log_arch_dir = "/xampplite/mysql/"
  ## You can set .._buffer_pool_size up to 50 - 80 %
  ## of RAM but beware of setting memory usage too high
  innodb_buffer_pool_size = 16M
  innodb_additional_mem_pool_size = 2M
  ## Set .._log_file_size to 25 % of buffer pool size
  innodb_log_file_size = 5M
  innodb_log_buffer_size = 8M
  innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
  innodb_lock_wait_timeout = 50
  Save that File.

  Config Apache server

  Edit apache/conf/httpd.conf change line:

  Mã:
  #LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
  to
  Mã:
  LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
  (just remove the # )

  Config php extensions:

  Edit apache/bin/php.ini and php/php.ini (same changes on both files) change lines (the first change is not necessary on xampp):
  Mã:
  ;extension=php_mcrypt.dll
  to

  Mã:
  extension=php_mcrypt.dll

  and changes lines:

  Mã:
  ;extension=php_curl.dll

  to

  Mã:
  extension=php_curl.dll

  (just remove the ; )

  4a) On WAMP you must also change the following line in apache2/bin/php.ini and php/php.ini changes lines:


  to


  (just remove the ; )

  In addition to php_pdo_mysql.dll, you may also need to make sure you are loading:

  Mã:
  extension=php_pdo.dll
  Restart Webserver to finish

  Nguồn : _vinazoom.com
 2. thuongem_tb1988

  thuongem_tb1988 New Member

  bạn có thể hướng dẫn cấu hình trên server đuợc ko. Bạn hướng dẫn tòan là cấu hình trên xamp ko ah!
 3. minhdiep

  minhdiep Member

  Chào bạn, Magento có nhược điểm rất lớn đối với người Việt mình
  Nó đòi hỏi quá cao đa phần hosting trong nước đều không hỗ trợ, nếu nhà cung cấp host của bạn đáp ứng đầy đù những điểu kiện mà nó đưa ra thì bạn chẳng hề gặp khó khăn gì trong viêc cài đặt cả. Chứ cấu hình ở đây là việc của nhà cung cấp host chứ người dùng mua 1 gói nhỏ thôi thì sao mà có được cái quyền đó bạn
  http://www.magentocommerce.com/system-requirements
  còn trên localhost đến thời điểm hiện tại mình chỉ biết duy nhất xampp là chạy được magento thôi trên local thôi!
 4. admin

  admin Mai Văn Hải Staff Member

  Hải sẽ trả lời như thế này.
  1. Trên localhost bạn làm với bất kỳ localhost nào không chỉ có XAMPP, mỗi hệ thống có một cách cấu hình khác nhau.
  2. Ở VN có một số CTY cũng đang nghiên cứu và cho chạy Magento. Do các bạn mua ở những nơi chưa uy tín lên mới bị các lỗi cơ bản về hệ thống. (demo cho hệ thống hosting tại đang chạy magento tại VN của CTY AICC: http://www.aicc.vn - http://www.sachkdtm.com)
  3. Do việc đầu tư kinh phí cho một hosting VN khá cao lên nhiều bạn chưa đủ khả năng.

  Ngoài ra báo cho các bạn một tin mừng là các nhà thanh toán trực tuyến tại VN cũng đang nghiên cứu hệ thống magento để tích hợp phương thức PAY ONLINE vào.
 5. thuongem_tb1988

  thuongem_tb1988 New Member

  mình chưa biết nhiều về web nên có những câu hỏi ngớ ngẩn mong các bạn thông cảm nha
 6. jetmoon

  jetmoon New Member

  Mình đã làm tất cả và chép file dll vào system32 vẫn ko cấu hình để cài đặt dc magento trên apache, bị lỗi "PHP extension "mcrypt" must be loaded". Có ai giúp mình với!
 7. admin

  admin Mai Văn Hải Staff Member

  Hi bạn
  Apache đúng là khó dùng đấy, bạn nên chuyển qua dùng wampp nhé, ko phải config nhiều như thế.

Chia sẻ trang này