Hỏi về lỗi khi chạy sample data

Thảo luận trong 'Cài đặt Magento' bắt đầu bởi minhdiep, 21 Tháng ba 2009.

 1. minhdiep

  minhdiep Member

  Mình gặp lỗi này khi cài đặt magento với sample data trên localhost, ai đó có thể giúp mình ko?

  Mã:
  Invalid attribute requested: name
  Trace:
  #0 C:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Eav\Model\Entity\Collection\Abstract.php(336): Mage::exception('Mage_Eav', 'Invalid attribu...')
  #1 C:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Catalog\Model\Resource\Eav\Mysql4\Product\Collection.php(97): Mage_Eav_Model_Entity_Collection_Abstract->addAttributeToSelect('name', false)
  #2 C:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Catalog\Helper\Product\Compare.php(160): Mage_Catalog_Model_Resource_Eav_Mysql4_Product_Collection->addAttributeToSelect('name')
  #3 C:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Catalog\Helper\Product\Compare.php(175): Mage_Catalog_Helper_Product_Compare->getItemCollection()
  #4 C:\xampp\htdocs\magento\app\design\frontend\default\default\template\catalog\product\compare\sidebar.phtml(29): Mage_Catalog_Helper_Product_Compare->getItemCount()
  #5 C:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Block\Template.php(144): include('C:\xampp\htdocs...')
  #6 C:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Block\Template.php(176): Mage_Core_Block_Template->fetchView('frontend\defaul...')
  #7 C:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Block\Template.php(193): Mage_Core_Block_Template->renderView()
  #8 C:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Block\Abstract.php(643): Mage_Core_Block_Template->_toHtml()
  #9 C:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Block\Text\List.php(43): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
  #10 C:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Block\Abstract.php(643): Mage_Core_Block_Text_List->_toHtml()
  #11 C:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Block\Abstract.php(503): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
  #12 C:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Block\Abstract.php(454): Mage_Core_Block_Abstract->_getChildHtml('right', true)
  #13 C:\xampp\htdocs\magento\app\design\frontend\default\default\template\page\2columns-right.phtml(63): Mage_Core_Block_Abstract->getChildHtml('right')
  #14 C:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Block\Template.php(144): include('C:\xampp\htdocs...')
  #15 C:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Block\Template.php(176): Mage_Core_Block_Template->fetchView('frontend\defaul...')
  #16 C:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Block\Template.php(193): Mage_Core_Block_Template->renderView()
  #17 C:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Block\Abstract.php(643): Mage_Core_Block_Template->_toHtml()
  #18 C:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Model\Layout.php(525): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
  #19 C:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Controller\Varien\Action.php(339): Mage_Core_Model_Layout->getOutput()
  #20 C:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Cms\Helper\Page.php(86): Mage_Core_Controller_Varien_Action->renderLayout()
  #21 C:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Cms\controllers\IndexController.php(32): Mage_Cms_Helper_Page->renderPage(Object(Mage_Cms_IndexController), 'home')
  #22 C:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Controller\Varien\Action.php(367): Mage_Cms_IndexController->indexAction()
  #23 C:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Controller\Varien\Router\Standard.php(163): Mage_Core_Controller_Varien_Action->dispatch('index')
  #24 C:\xampp\htdocs\magento\app\code\core\Mage\Core\Controller\Varien\Front.php(158): Mage_Core_Controller_Varien_Router_Standard->match(Object(Mage_Core_Controller_Request_Http))
  #25 C:\xampp\htdocs\magento\app\Mage.php(457): Mage_Core_Controller_Varien_Front->dispatch()
  #26 C:\xampp\htdocs\magento\index.php(52): Mage::run()
  #27 {main}        
  

  Bài viết khác cùng chuyên mục:

 2. admin

  admin Mai Văn Hải Staff Member

  Xin hỏi bạn đang xài template nào?
  Nếu ko phải template default của Magento thì bạn coi lại các file trong Template mới. Co thể bị thiếu file Attribute.phtml
 3. minhdiep

  minhdiep Member

  Thanks bạn, mình đã tìm ra cái lỗi rồi đó là do mình cài đặt trước rùi mới tiến hành import cái sample data :D
 4. vntrungkien

  vntrungkien New Member

  Sao ở đâu cũng có bác Điệp nhà ta hết trơn vậy trời, bác đúng là người luôn đi trước tui một bước...

Chia sẻ trang này