Hiển thị tên catalog trong chi tiết sản phẩm

Thảo luận trong 'Catalog - Product' bắt đầu bởi admin, 14 Tháng tám 2013.

 1. admin

  admin Mai Văn Hải Staff Member

  có nhiều dự án khi vào trang chi tiết, các bạn cần hiển thị tên danh mục (catalog) chứa nó vào vị trí nào đó thì dùng code sau nhé:
  Mã:
   <?php $categories = $_product->getCategoryIds(); $x = 0;?>
   
  <?php foreach($categories as $k => $_category_id): ?>
   
         <?php $_category = Mage::getModel('catalog/category')->load($_category_id) ?>
         <?php if(($x==0) && (strcmp($_category->getName(),"Default Category"))!=0) { ?>
         <a href="<?php echo $_category->getUrl() ?>"><?php echo $_category->getName() ?></a>
         <?php $x++; } ?>
   
  <?php endforeach; ?> 
  Chèn đoạn code đó vào chỗ bạn muốn hiển thị tên catalog

Chia sẻ trang này