Giúp em với các bác ơi

Thảo luận trong 'Các lỗi thường gặp' bắt đầu bởi anhtuan170987, 14 Tháng sáu 2013.

 1. anhtuan170987

  anhtuan170987 New Member

  Trong phần admin của em, click vào cái gì nó cung hiện lỗi

  There has been an error processing your request
  Could not determine temp directory, please specify a cache_dir manually

  Trace:
  #0 /home/sus3e96b/public_html/lib/Zend/Cache/Backend.php(197): Zend_Cache::throwException('Could not deter...')
  #1 /home/sus3e96b/public_html/lib/Zend/Cache/Backend/File.php(123): Zend_Cache_Backend->getTmpDir()
  #2 /home/sus3e96b/public_html/lib/Zend/Cache.php(153): Zend_Cache_Backend_File->__construct(Array)
  #3 /home/sus3e96b/public_html/lib/Zend/Cache.php(94): Zend_Cache::_makeBackend('File', Array, false, false)
  #4 /home/sus3e96b/public_html/lib/Zend/Locale/Data.php(314): Zend_Cache::factory('Core', 'File', Array, Array)
  #5 /home/sus3e96b/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Html/Calendar.php(42): Zend_Locale_Data::getList('vi_VN', 'days')
  #6 /home/sus3e96b/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(863): Mage_Core_Block_Html_Calendar->_toHtml()
  #7 /home/sus3e96b/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(582): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
  #8 /home/sus3e96b/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(526): Mage_Core_Block_Abstract->_getChildHtml('calendar', true)
  #9 /home/sus3e96b/public_html/app/design/adminhtml/default/default/template/page/head.phtml(33): Mage_Core_Block_Abstract->getChildHtml('calendar')
  #10 /home/sus3e96b/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Template.php(241): include('/home/sus3e96b/...')
  #11 /home/sus3e96b/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Template.php(272): Mage_Core_Block_Template->fetchView('adminhtml/defau...')
  #12 /home/sus3e96b/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Template.php(286): Mage_Core_Block_Template->renderView()
  #13 /home/sus3e96b/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(863): Mage_Core_Block_Template->_toHtml()
  #14 /home/sus3e96b/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(582): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
  #15 /home/sus3e96b/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(526): Mage_Core_Block_Abstract->_getChildHtml('head', true)
  #16 /home/sus3e96b/public_html/app/design/adminhtml/default/default/template/page.phtml(43): Mage_Core_Block_Abstract->getChildHtml('head')
  #17 /home/sus3e96b/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Template.php(241): include('/home/sus3e96b/...')
  #18 /home/sus3e96b/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Template.php(272): Mage_Core_Block_Template->fetchView('adminhtml/defau...')
  #19 /home/sus3e96b/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Template.php(286): Mage_Core_Block_Template->renderView()
  #20 /home/sus3e96b/public_html/app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Template.php(81): Mage_Core_Block_Template->_toHtml()
  #21 /home/sus3e96b/public_html/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(863): Mage_Adminhtml_Block_Template->_toHtml()
  #22 /home/sus3e96b/public_html/app/code/core/Mage/Core/Model/Layout.php(555): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
  #23 /home/sus3e96b/public_html/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php(390): Mage_Core_Model_Layout->getOutput()
  #24 /home/sus3e96b/public_html/app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/System/AccountController.php(44): Mage_Core_Controller_Varien_Action->renderLayout()
  #25 /home/sus3e96b/public_html/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php(419): Mage_Adminhtml_System_AccountController->indexAction()
  #26 /home/sus3e96b/public_html/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Router/Standard.php(250): Mage_Core_Controller_Varien_Action->dispatch('index')
  #27 /home/sus3e96b/public_html/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Front.php(176): Mage_Core_Controller_Varien_Router_Standard->match(Object(Mage_Core_Controller_Request_Http))
  #28 /home/sus3e96b/public_html/app/code/core/Mage/Core/Model/App.php(354): Mage_Core_Controller_Varien_Front->dispatch()
  #29 /home/sus3e96b/public_html/app/Mage.php(683): Mage_Core_Model_App->run(Array)
  #30 /home/sus3e96b/public_html/index.php(87): Mage::run('', 'store')
  #31 {main}

  Check magento thì nó báo vậy

  Your server does not meet the following requirements in order to install Magento.
  The following requirements failed, please contact your hosting provider in order to receive assistance with meeting the system requirements for Magento:

  • Safe Mode is on
  The following requirements were successfully met:
  • You have PHP 5.2.0 (or greater)
  • You have the curl extension
  • You have the dom extension
  • You have the gd extension
  • You have the hash extension
  • You have the iconv extension
  • You have the mcrypt extension
  • You have the pcre extension
  • You have the pdo extension
  • You have the pdo_mysql extension
  • You have the simplexml extension
  Giúp em với
  Thanks các bác nhiều

  Bài viết khác cùng chuyên mục:

 2. Củi Khô37

  Củi Khô37 Member

  Step 1. In your store directory create a directory(folder) called “tmp” and give it a “777″ permission( read/write/execute). your directory will look like this: “yourstoredirectory/tmp”
  Step 2. Navigate to “yourstoredirectory/lib/Zend/Cache/Backend/File.php” and on line 91 replace:
  ‘cache_dir’ => null,
  with:

  ‘cache_dir’ => ‘tmp/’,
  Step 3. Save the file and that’s it!

  Bác thử xem thế nào nhé!!@@ Good Luck!
 3. anhtuan170987

  anhtuan170987 New Member

  cảm ơn bạn nhiều lắm. \m/
 4. Củi Khô37

  Củi Khô37 Member

  thế được chưa mà cảm ơn???
 5. haidangvc

  haidangvc New Member

  sao của mình sửa song nó trang trang chả nhìn thấy j nữa
 6. admin

  admin Mai Văn Hải Staff Member

  bạn báo với bên server nhé

Chia sẻ trang này