Giúp mình Get data custom

Thảo luận trong 'Programming Questions' bắt đầu bởi cpnetpro, 2 Tháng mười một 2013.

 1. cpnetpro

  cpnetpro New Member

  Mình đang tập làm Ext đang viết cái module import xls

  Nhưng chỗ này mình không hiểu xin mọi người giúp đỡ với:

  Mình đã add field nhưng lúc show nó ra thì làm thế nào, mình chỉ muốn lấy 1 trong các field mình đã add.


  PHP:
        $fieldset->addField('title''text', array(
            
  'label'    => Mage::helper('importxls')->__('Title'),
            
  'class'    => 'required-entry',
            
  'required'  => true,
            
  'name'      => 'title',
        ));
   
        
  $fieldset->addField('filename''file', array(
            
  'label'    => Mage::helper('importxls')->__('File'),
            
  'required'  => true,
            
  'name'      => 'filename',
        ));
       
        
  $fieldset->addField('content''text', array(
            
  'name'      => 'content',
            
  'label'    => Mage::helper('importxls')->__('Ghi chú'),
            
  'title'    => Mage::helper('importxls')->__('Ghi chú'),
            
  'required'  => false,
        ));

  Mình chỉ muốn lấy field filename;

  còn 1 vấn đề là upload trong ext, mình chọn file rồi, nhưng tại sao lúc edit item thì trong mục filename lại không có link nhỉ

Chia sẻ trang này