Getting Started with PayPal Payments Advanced

Thảo luận trong 'Cấu hình, quản lý admin trong magento' bắt đầu bởi Thái Hòa, 5 Tháng ba 2013.

 1. Thái Hòa

  Thái Hòa Well-Known Member

  PayPal Thanh toán nâng cao cho phép khách hàng của bạn thanh toán bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng mà không cần rời khỏi trang web của bạn, và bao gồm một trang thanh toán nhúng có thể được tùy chỉnh để tạo ra một trải nghiệm liền mạch và kiểm tra an toàn.
  • Merchant Requirements
  Nếu bạn quản lý nhiều trang web Magento, một tài khoản riêng biệt được yêu cầu cho mỗi.
 2. Thái Hòa

  Thái Hòa Well-Known Member

  Checkout Workflow

  • Với PayPal Thanh toán chi tiết, khách hàng của bạn ở lại trên trang web của bạn trong quá trình kiểm tra.
  Click vào đây để xem nó hoạt động như thế nào!
  • PayPal Express Checkout chuyển hướng khách hàng của bạn đến các trang web PayPal để hoàn tất giao dịch.
  Click vào đây để xem nó hoạt động như thế nào!
 3. Thái Hòa

  Thái Hòa Well-Known Member

  How to Get Started

  Để bắt đầu, đầu tiên, hoàn tất cấu hình thanh toán PayPal của bạn chi tiết tài khoản, như được mô tả trong Bước 1 Setting Up PayPal Payments Advanced. Sau đó, hoàn thành việc Required Settings trong Bước 2.

  1.png
  PayPal Payments Advanced

Chia sẻ trang này