Edit page title trong Blog extension của aheadWorks

Thảo luận trong 'Magento SEO - Search Engine Friendly Magento' bắt đầu bởi admin, 30 Tháng chín 2015.

 1. admin

  admin Mai Văn Hải Staff Member

  Khi bạn làm kỹ đến SEO sẽ thấy vấn đề extension này đang dùng chung thẻ page tile cho tất cả các bài viết. Thao tác này sẽ giúp bạn thay đổi theo chuẩn SEO
  Tìm file \app\code\community\AW\Blog\Helper\Post.php file.

  Bước 1:

  Tìm
  Mã:
  $page_title = Mage::getSingleton('blog/post')->load($identifier)->getTitle();
  Thay bằng:
  Mã:
  $page_title = Mage::getSingleton('blog/post')->load($identifier)->getTitle() . " - ";
  Bước 2:
  Tìm
  Mã:
  $blog_title = Mage::getStoreConfig('blog/blog/title') . " - ";
  Thay thế:
  Mã:
  $blog_title = Mage::getStoreConfig('blog/blog/title');
  Bước 3:
  Tìm
  Mã:
  $action->getLayout()->getBlock('head')->setTitle($blog_title . $page_title);
  Thay thế
  Mã:
  $action->getLayout()->getBlock('head')->setTitle($page_title . $blog_title);
 2. lephonghau

  lephonghau New Member

Chia sẻ trang này