Configuration: Catalog - Sitemap

Thảo luận trong 'Quản lý sản phẩm, nhóm sản phẩm trong magento' bắt đầu bởi Thái Hòa, 22 Tháng hai 2013.

 1. Thái Hòa

  Thái Hòa Well-Known Member

  Bước 1: Đăng nhập vào web admin.

  Bước 2: System > Configuration > Catalog > Catalog > Sitemap

  Tổng quan

  Phần Sơ đồ trang web chứa các cài đặt cần thiết để cấu hình các Sơ đồ trang web cửa hàng cho cửa hàng của bạn Magento Go. Sơ đồ trang web có liên kết đến tất cả các chủng loại sản phẩm trong cửa hàng, và có thể cải thiện chỉ mục công cụ tìm kiếm.

  Options: Use Tree Like Category Sitemap
  Scope: Store View
  Description: Xác định cách bạn muốn Sơ đồ trang web của bạn liệt kê được hiển thị:
  Có: Nó cho phép bạn hiển thị các sơ đồ trang web như một danh sách một cây giống như được thụt vào.
  Không có: Nó cho phép bạn hiển thị sơ đồ trang web như là một danh sách đơn giản.

  Options: Minimum Lines per Page
  Scope: Store View
  Description: Chỉ định số lượng tối đa của dòng hiển thị, mỗi trang trên Sơ đồ trang web.

  Lưu ý: Nếu trang web của bạn có một số sản phẩm, danh sách sẽ được phân trang dựa trên giá trị quy định.
  baokhanh482 thích bài này.

Chia sẻ trang này