Configuration: Catalog - Product Alerts

Thảo luận trong 'Quản lý sản phẩm, nhóm sản phẩm trong magento' bắt đầu bởi Thái Hòa, 22 Tháng hai 2013.

 1. Thái Hòa

  Thái Hòa Well-Known Member

  Bước 1: Đăng nhập vào web admin.

  Bước 2: System > Configuration > Catalog > Catalog > Product Alerts

  Tổng quan

  Cảnh báo sản phẩm phần chứa các cài đặt cần thiết để cấu hình Cảnh báo sản phẩm cho cửa hàng của bạn Magento Go.

  Options: Allow Alert When Product Price Changes
  Scope: Store View
  Description: Khi thiết lập Yes, hiển thị một liên kết trên mỗi trang sản phẩm cho phép khách hàng đăng ký để nhận được một cảnh báo thay đổi giá.

  Options: Price Alert Email Template
  Scope: Store View
  Description: Xác định mẫu này trong các thiết lập danh mục như là một trong để sử dụng khi tạo ra các email cảnh báo giá. Theo mặc định, Mẫu Email Báo Cáo được thiết lập để "cảnh báo giá sản phẩm (Default Template từ Locale)".

  Options: Allow Alert When Product Comes Back In Stock
  Scope: Website
  Description: Khi thiết lập Yes, cho phép khách hàng đăng ký để nhận được một thông báo qua email khi sản phẩm được trở lại trong kho.

  Options: Stock Alert Email Template
  Scope: Store View
  Description: Xác định mẫu này trong các thiết lập danh mục như là một trong để sử dụng khi tạo ra các email Báo Cáo Cổ. Theo mặc định, email được thiết lập để "cảnh báo chứng khoán sản phẩm (Default Template từ Locale)".

  Options: Alert Email Sender
  Scope: Store View
  Description: Xác định người gửi các thông báo cảnh báo. Bạn có thể có một người gửi cho mỗi cửa hàng. Tùy chọn bao gồm:
  • Tổng Liên hệ
  • Đại diện bán hàng
  • Hỗ trợ khách hàng
  • Khách hàng Email 1
  • Khách hàng Email 2
  baokhanh482 thích bài này.

Chia sẻ trang này