Configuration: Catalog - Layered Navigation

Thảo luận trong 'Quản lý sản phẩm, nhóm sản phẩm trong magento' bắt đầu bởi Thái Hòa, 22 Tháng hai 2013.

 1. Thái Hòa

  Thái Hòa Well-Known Member

  Bước 1: Đăng nhập vào web admin.

  Bước 2: System > Configuration > Catalog > Catalog > Layered Navigation.

  Tổng quan

  Navigation, Layered cho phép bạn cấu hình hiển thị số đếm sản phẩm và phạm vi giá được sử dụng trong phần điều hướng lớp của các cửa hàng của bạn Magento Go.

  Đối với các bước theo các bước hướng dẫn, hãy xem: Navigation Layered

  Options: Display Product Count
  Scope: Store View
  Description: Nếu hiển thị số đếm sản phẩm được thiết lập Yes, số lượng các bản ghi phù hợp đã được tìm thấy xuất hiện trong ngoặc đơn sau khi các bộ lọc.

  Options: Price Navigation Step Calculation
  Scope: Store View
  Description: Chỉ định cho dù phạm vi giá được sử dụng trong điều hướng lớp được xác định tự động hoặc bằng tay.
  • Tự động
  • Hướng dẫn sử dụng

  Options: Default Price Navigation Step
  Scope: Store View
  Description: Nếu Navigation Bước Giá tính được thiết lập để hướng dẫn sử dụng, nhập một giá trị số để xác định phạm vi giá cả như thế nào được nhóm lại trong điều hướng lớp. Ví dụ, nếu thiết lập đến 100, giá cả được hiển thị trong nhóm 100, như sau:
  • $ 0,00 - $ 99,99
  • $ 100 - 199,99
  • $ 200 - $ 299,99
  baokhanh482 thích bài này.

Chia sẻ trang này