Configuration: Catalog - Category Top Navigation

Thảo luận trong 'Quản lý sản phẩm, nhóm sản phẩm trong magento' bắt đầu bởi Thái Hòa, 22 Tháng hai 2013.

 1. Thái Hòa

  Thái Hòa Well-Known Member

  Bước 1: Đăng nhập vào web admin.

  Bước 2: System > Configuration > Catalog > Catalog > Category Top Navigation.

  Tổng quan

  Thể loại Navigation Lên trên chứa các cài đặt cần thiết để cấu hình điều hướng cho cửa hàng của bạn Magento Go.

  Options: Maximal Depth
  Scope: Global
  Description: Chỉ định một giá trị số để xác định mức độ sâu tối đa của điều hướng trên cùng. Ví dụ:
  • 1: Hiển thị các cấp cao nhất của mỗi thể loại.
  • 2: Hiển thị các cấp cao nhất của mỗi thể loại và tiểu thể loại cấp độ đầu tiên.
  • 3: Hiển thị cấp cao nhất của mỗi thể loại và hai cấp độ tiểu thể loại đầu tiên.
  baokhanh482 thích bài này.

Chia sẻ trang này