Configuration: Catalog - Catalog - Date & Time Custom Options

Thảo luận trong 'Quản lý sản phẩm, nhóm sản phẩm trong magento' bắt đầu bởi Thái Hòa, 22 Tháng hai 2013.

 1. Thái Hòa

  Thái Hòa Well-Known Member

  Bước 1: Đăng nhập vào web admin.

  Bước 2: System > Configuration > Catalog > Catalog > Date & Time Custom Options

  Tổng quan

  Tùy chọn Custom Date & Time phần chứa các cài đặt cần thiết để cấu hình định dạng mặc định của ngày tháng và thời gian của các cửa hàng Go Magento của bạn.

  Options: Use JavaScript Calendar
  Scope: Store View
  Description: Nếu bạn đã thiết lập Sử dụng JavaScript LịchCó , lĩnh vực này cho phép bạn sử dụng Lịch JavaScript thay vì một danh sách thả xuống để thiết lập ngày, tháng, và năm cửa hàng Go Magento của bạn.

  Options: Date Fields Order
  Scope: Store View
  Description: Xác định cách bạn muốn ngày để xuất hiện trong cửa hàng của bạn Magento Go. Theo mặc định, ngày tháng được thiết lập đến Tháng / Ngày / Năm.

  Options: Time Format
  Scope: Store View
  Description: Xác định xem Magento Go cửa hàng của bạn hiển thị thời gian trong một định dạng thời gian 12 giờ với AM / PM, hoặc định dạng thời gian 24-giờ.

  Options: Year Range
  Scope: Store View
  Description: Xác định năm sẽ có sẵn trong danh sách thả xuống của các cửa hàng của bạn Magento Go.
  baokhanh482 thích bài này.

Chia sẻ trang này