Braintree: Check Out as Guest

Thảo luận trong 'Cấu hình, quản lý admin trong magento' bắt đầu bởi Thái Hòa, 2 Tháng ba 2013.

 1. Thái Hòa

  Thái Hòa Well-Known Member

  Khi quyết định mua hàng như khách hàng bằng cách sử dụng phương thức thanh toán Braintree, bạn có thể sử dụng một thẻ tín dụng trong thời gian kiểm tra.
  To check out as guest:

  1. Trên trang Checkout, theo Checkout như là một khách hoặc Đăng ký, chọn Checkout as a Guest. Sau đó, nhấp vào nút Continue .​

  2. Hoàn thành Billing and Shipping Information như bạn sẽ cho bất kỳ mua hàng.​

  3. Trong phần Payment Information, chọn Braintree. Sau đó, làm như sau:​

  a. Chọn Credit Card Type.​

  b. Nhập Credit Card Number từ phía trước của thẻ của bạn.​

  c. Chọn Expiration Date tháng, năm.​

  Trong các lĩnh vực CCV , nhập số xác minh thẻ tín dụng ba chữ số từ phía sau của thẻ của bạn.
  Lưu ý: Đối với lĩnh vực này xuất hiện, Credit Card Verification phải được thiết lập để "Yes" trong cấu hình Braintree của bạn.

  4. Sau đó, nhấn Submit.​

  5. Hoàn tất phần còn lại của quá trình thanh toán như bạn sẽ cho bất kỳ phương thức thanh toán, và đặt hàng.​

  1.png
  Braintree Guest Checkout
  baokhanh482 thích bài này.
 2. Thái Hòa

  Thái Hòa Well-Known Member

  Braintree: Create Credit Card Profile

  Bạn có thể tạo và duy trì các hồ sơ Braintree thẻ tín dụng của bạn từ tài khoản khách hàng của bạn.
  To create a credit card profile from your customer account:

  1. Đăng nhập vào tài khoản khách hàng của bạn. Trong bảng điều khiển bên trái, chọn My Credit Cards.
   Lưu ý: Nếu tín dụng tùy chọn My Thẻ không có trong bảng điều khiển của bạn, hãy chắc chắn rằng Braintree cấu hình của bạn được thiết lập để Enable Vault.
  2. New Credit Card, hoàn thành các thông tin sau:
   1. Thiết lập Provider to “Braintree.”
   2. Nhập một Card Description thích hợp cho cấu hình này.
   3. Chọn Credit Card Type.
   4. Nhập Credit Card Number từ phía trước của thẻ của bạn.
   5. Nhập số Credit Card Verification ba chữ số từ phía sau của thẻ của bạn.
    Lưu ý: Đối với lĩnh vực này xuất hiện, Credit Card Verification phải được thiết lập để "Yes" trong cấu hình Braintree của bạn.
  3. Nhấp vào nút Add để lưu hồ sơ cá nhân. Hồ sơ cá nhân thẻ tín dụng sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển tài khoản của bạn trong Hô sơ lưu. Bạn có thể thêm nhiều profile khi cần thiết, và chỉnh sửa hoặc xóa chúng khi cần thiết.
  1.png
  Braintree Credit Card Profiles
  baokhanh482 thích bài này.
 3. Thái Hòa

  Thái Hòa Well-Known Member

  Braintree: Check Out as Registered Customer

  Khi quyết định mua hàng như là một khách hàng đăng ký sử dụng phương thức thanh toán Braintree, bạn có thể sử dụng một thẻ hiện có hồ sơ tín dụng từ tài khoản của bạn, hoặc tạo một hình mới.
  To check out as a registered customer:

  1. Bắt đầu quá trình kiểm tra, và hoàn thành Billing and Shipping Information như bạn sẽ cho bất kỳ mua hàng.​

  2. Trong phần Payment Information, chọn Braintree .​

  3. Để sử dụng một hồ sơ tín dụng thẻ hiện có, chọn Saved Credit Card. Sau đó, chọn tên của Credit Card Profile từ danh sách.​

  Để nhập một New Credit Card, làm như sau:​

  a. Chọn Credit Card Type

  b. Nhập Credit Card Number từ phía trước của thẻ của bạn.​

  c. Chọn Expiration Date tháng, năm​

  d. Nhập số Credit Card Verification ba chữ số từ phía sau của thẻ của bạn.​

  Lưu ý: Đối với lĩnh vực này xuất hiện, Credit Card Verification phải được thiết lập để "Yes" trong cấu hình Braintree của bạn.​

  e. Theo mặc định, thông tin thẻ tín dụng của bạn sẽ được lưu lại như một hồ sơ mới. Nếu bạn không muốn tạo ra một hồ sơ mới, Save this Credit Card hộp kiểm.​

  4. Khi thông tin này được hoàn tất, hãy nhấp vào Submit nút.​

  5. Hoàn tất phần còn lại của quá trình thanh toán như bạn sẽ cho bất kỳ phương thức thanh toán, và đặt hàng.​

  Lưu ý: Nếu bạn không đặt hàng, hồ sơ thẻ tín dụng sẽ không được tạo ra.
  1.png
  Braintree Registered Checkout
  baokhanh482 thích bài này.

Chia sẻ trang này