Ảnh mặc định cho attributes có datatype là Media Images

Thảo luận trong 'Programming Questions' bắt đầu bởi kids_198x, 5 Tháng mười 2010.

 1. kids_198x

  kids_198x New Member

  Mình vào Admin Panel tạo một Attribute la related_image sau đó set Attribute này vào phần Image.
  Khi lấy các related product (chỉ hiển thị ảnh related của product) với đoạn code

  <?php foreach($this->getItems() as $_item): ?>
  <div class="item">
  <div class="product">
  <?php $custom = Mage::getModel('catalog/product')->load($_item->getId()); ?>
  <a href="<?php echo $_item->getProductUrl() ?>" title="<?php echo $this->htmlEscape($_item->getName()) ?>" class="product-image">
  <img src="<?php echo Mage::getBaseUrl(Mage_Core_Model_Store::URL_TYPE_MEDIA).'catalog/product'.$custom->getRelatedImage() ?>" width="214" height="75" alt="" />

  </a>
  </div>
  </div>
  <?php endforeach ?>


  Khi đó nó sẽ hiển thị ảnh related của sản phẩm.Mình muốn nếu sản phẩm không có ảnh related(ảnh ko tồn tại) thì nó sẽ hiển thị ảnh mặc định nào đó (Hiện giờ nếu ko có ảnh thì trên IE sẽ bị dấu gạch chéo)

  Mong mọi người giúp đỡ
 2. admin

  admin Mai Văn Hải Staff Member

  Theo cách của bạn thì nó lấy ảnh mặc định của magento ( no image). Hãy kiểm tra file này trong skin/theme/images

Chia sẻ trang này