Hover đổi hình trong magento 1.0.2

Magento extension

Watchers:
This resource is being watched by 12 users.
  1. admin
    Chức năng này cho phép bạn cấu hình khác khi di chuyển chuột tới hình sản phẩm ở các trang list.

    Chức năng hover đổi hình phù hợp với các website bán hàng thời trang, nội thất, điện tử...

    Extension hoàn toàn miễn phí
    Nguyễn Minh Hiệp thích bài này.